Syn.: Anemone hackelii (Pohl) Steudel.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Pulsatilla ×hackelii

Rozšíření: Kříženec mezi koniklecem otevřeným (Pulsatilla patens) a koniklecem lučním českým (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Roste na lokalitách, kde se setkávají oba rodičovské druhy. V Česku se vyskytuje na severním okraji Doupovských hor a v litoměřické části Českého středohoří, odkud byl i popsán. Většina starých lokalit již zanikla nebo není potvrzena. Na Slovensku roste pravděpodobně také. Část literatury mu přiřazuje nesprávné jméno Pulsatila ×mixta Halacsy.

Ekologie: Roste na minerálních půdách na výslunných suchých travnatých stráních, ve xerotermních biotopech. Kvete od dubna do začátku května.

Popis: Jelikož se jedná o křížence mezi Pulsatilla patens a P. pratensis subsp. bohemica většina znaků je shodných nebo přechodných mezi rodičovskými druhy. Květy jsou mírně nicí a červenofialové, tzn. že jejich barva je něčím mezi barvou obou rodičů. Rozlišovací znak je na listech, které mají zkrácené vřeteno mezi jařmy lístků. Rostliny jsou sterilní.

Poznámka: Tento hybridní druh byl pojmenován na počest svého nálezce, kněze a botanika Josefa Hackela.

Pulsatilla ×hackeliiPulsatilla ×hackelii

Fotografováno dne 6. 4. 2007 (Česko, Čechy, Doupovské hory, na vrchu Havraň).