Syn.: Asplenium obtusum Willd., Asplenium incisum Opiz, Asplenium serpentini Tausch, Asplenium forsteri Sadler.
Čeleď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité
Asplenium cuneifolium
Rozšíření: Střední a jižní Evropa, vyskytuje se výhradně v hadcových oblastech.
Ekologie: Roste ve štěrbinách hadcových skal, vyhledává stanoviště spíše zastíněná.
Asplenium cuneifolium
Popis: Vytrvalá kapradina s nepřezimujícími a nelesklými listy, 15–30 cm vysoká, řapík hnědý, čepel v obrysu dlouze zašpičatělá, koncové úkrojky kosočtvercové nebo klínovité, vpředu uťaté. Doba zralosti výtrusů červenec až září. Druh je poměrně variabilní (délka listu, velikost a tvar listových úkrojků), odlišnosti jsou hodnoceny jako variety a formy.
Ohrožení a ochrana: Výskyt tohoto druhu je vzhledem ke své vázanosti na hadec značně omezený, patří proto k silně ohroženým druhům naší flóry (C2r), ve stejné kategorii je i chráněn podle zákona (§2). Na Slovensku je hodnocen jako kriticky ohrožený druh (CR), je zde také chráněn zákonem (§). Chráněným druhem je rovněž ve Francii.
Asplenium cuneifolium
Asplenium cuneifoliumAsplenium cuneifolium
Asplenium cuneifolium
Fotografováno dne 22. 9. 2003 (Česko, Morava, Mohelenská hadcová step).