Na pražském Zlíchově, na okraji návrší Dívčí hrady, se nalézá významné naleziště zkamenělin, známé již od dob Joachima Barranda, a chráněné od roku 1988 (mapa).
Ctirad
Geologické profily dokládají vývoj pražské pánve v prvohorách od siluru do devonu. Na skalách a strmých svazích rostou cenná společenstva skal a teplomilných trávníků s řadou zajímavých rostlinných druhů. Část území je porostlá listnatým lesem a křovinami.
Ctirad
Na východním svahu nad železniční tratí rostou např. sveřep vzpřímený (Bromus erectus), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), ostřice nízká (Carex humilis), šalvěj luční (Salvia pratensis), sesel sivý a sesel fenyklový (Seseli osseum, S. hippomarathrum), rýt žlutý (Reseda lutea), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), mateřídoušky (Thymus praecox, T. pannonicus), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys) a vzácně také ožanka hroznatá (T. botrys), tolice nejmenší (Medicago minima), silenka ušnice (Silene otites), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), chřest lékařský (Asparagus officinalis), len rakouský (Linum austriacum) nebo pupava obecná (Carlina vulgaris). Z dřevin jsou snad zajímavé dřišťál obecný (Berberis vulgaris), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) nebo hrušeň polnička (Pyrus pyraster).
Ctirad
Na severním svahu spadajícím ke Konvářce rostou dále jitrocel prostřední (Plantago media subsp. media i P. media subsp. longifolia), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), jehlice trnitá (Ononis spinosa), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), máčka ladní (Eryngium campestre), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), jetel horský (Trifolium montanum) a jetel prostřední (T. medium), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), světlík tuhý (Euphrasia stricta). V lipové výsadbě roste hojně okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), na jejím okraji hnilák lysý (Monotropa hypophegea) a v přilehlých loukách lze spatřit nápadný pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum).
Ctirad
Kromě vzácných rostlin a zkamenělin nabízí Ctirad také mimořádné výhledy na Prahu.
Ctirad
Fotografováno dne 20. 9. 2012.