Na jihozápad od Třebotova (okres okres Praha-západ – mapa) se na levém břehu Švarcavy nalézá několik vápencových výchozů, vyhlášených spolu s okolními lesy v roce 1972 jako chráněné území (dnes přírodní rezervace) o výměře 22 ha. Jméno rezervace dostala podlé kóty Kulivá hora, která se nalézá však více než kilometr severovýchodně. Svahy a skály s jižním sklonem hostí teplomilné druhy rostlin i živočichů, jsou odtud uváděny také některé vzácné druhy hub. Území rezervace je součástí CHKO Český kras.

Kulivá hora

V listnatých lesích lze nalézt kromě běžných druhů jako je zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), jaterník podléška (Hepatica nobilis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), také některé vzácnější druhy, např. jeřáb břek (Sorbus torminalis), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vikev hrachovitou (Vicia pisiformis) a také vstavač nachový (Orchis purpurea). Místy jsou přirozené lesy nahrazeny umělými výsadbami, zaujme také místní výskyt vřesu obecného (Calluna vulgaris).

Kulivá hora

V lesních okrajích a v řídkých lesích na hranách skal roste dřín jarní (Cornus mas), dub pýřitý (Quercus pubescens), jetel alpínský (Trifolium alpestre), hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus subsp. collinus), penízek horský (Noccaea montana), kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), oman srstnatý (Inula hirta), oman hnidák (I. conyzae) aj.

Kulivá hora

Na skalních stepích rostou další typické druhy: koniklec luční (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) – místy velmi hojná, kavyl Ivanův (Stipa pennata) a kavyl vláskovitý (S. capillata), svízel sivý (Galium glaucum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), vzácněji také ožanka hroznatá (T. botris), ostřice nízká (Carex humilis), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), huseník ouškatý (Arabis auriculata), dosti hojná je vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), běžně zde rostou také sesel sivý (Seseli osseum), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum) nebo rozrazil klasnatý (Veronica spicata).

Kulivá hora

Z dřevin jsou zajímavé především skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), jalovec obecný (Juniperus communis), višeň křovitá (Prunus fruticosa) a hrušeň polnička (Pyrus pyraster).
Jako pozůstatek dřívějšího osídlení lze vzácně na hranicích rezervace potkat některé exotické a ruderální druhy, jako je kohoutek věncový (Silene coronaria), hvozdík vousatý (Dianthus barbatus) dokonce v pestré směsici barev, anebo měrnice černá (Ballota nigra). Za zmínku jistě také stojí pozoruhodný výskyt pryšce hranatého (Euphorbia angulata) na starém židovském hřbitově u Třebotova nedaleko výše zmíněné kóty Kulivá hora.

Kulivá hora

Fotografováno dne 28. 8. 2011.