Syn.: Galium erectum Hudson, Galium dumetorum Weigel, Galium mollugo var. erectum (Hudson) Aschers., Galium mollugo var. genuinum H. Braun, Galium mollugo subsp. erectum (Hudson) Briq., Galium mollugo auct. non L.
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Galium album
Rozšíření: Roste v celé Evropě vyjma jižní části Balkánu, na východ až na západní Sibiř, do Malé Asie a na Kavkaz. U nás hojně v termofytiku a mezofytiku, v oreofytiku roztroušeně.
Ekologie: Světlé lesy a jejich lemy, osluněné sutě, paseky, louky, travnaté plochy v intravilánech obcí, náspy a příkopy podél komunikací. Roste na vysýchavých, slabě kyselých, zásaditých, většinou hlinitých půdách, v různých společenstvech.
Galium album
Popis: Vytrvalé byliny s krátkými, větvenými oddenky. Lodyhy přímé, řidčeji vystoupavé až poléhavé, na bázi někdy dřevnatější, nejčastěji do 50 cm vysoké, větvené, čtyřhranné, někdy až mírně křídlaté, v dolní polovině 1,8–2,2 mm v průměru, lysé nebo roztroušeně pýřité. Listy a palisty uspořádané v 5–8 četných přeslenech, podlouhlé, úzce eliptické až obkopinaté, na okraji s drobnými, k vrcholu směřujícími papilami, nejčastěji do 15 mm dlouhé, na okraji podvinuté, lysé, lesklé. Květenství latovité, stažené, i dolní větve květenství šikmo vzhůru odstávající, květní stopky 1,5–3,0 mm dlouhé. Koruna kolovitá, 2,5–3,8 mm v průměru, bílá, korunní cípy ploché, hrotité. Merikarpia polokulovitá, hnědočerná až černá. Kvete od června do srpna.
Poznámka: Velice proměnlivý druh často zaměňovaný za svízel povázku (Galium mollugo).
Galium albumGalium album
Galium album
Fotografováno dne 11. 8. 2010 (v Lidicích).