Syn.: Galium trinerve Moench
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Galium boreale
Rozšíření: Roste v celé Evropě včetně celé Skandinávie a Islandu. Výjimku tvoří mediteránní oblasti a jihozápadní pobřeží Atlantiku. Dále pak roste v mírném pásu Asie až po Koreu a Kurilské ostrovy, také v mírném pásu Severní Ameriky. U nás se vyskytuje roztroušeně od nížin do hor po celém území. Na Slovensku je roztroušený výskyt obdobný.
Ekologie: Roste na vlhkých úživnějších půdách, nejčastěji na slatinných a bezkolencových loukách, ale také ve vlhčích vysokohorských trávnících, někdy i v subxerotermních trávnících (subsp. exoletum, viz níže).
Popis: Vytrvalá rostlina dorůstající až 60 cm výšky. Lodyha je většinou přímá, 4hranná, větvená, většinou lysá. Listy jsou až 4 cm dlouhé, 0,3–0,8 cm široké, kopinaté, zřetelně trojžilné, pouze nepatrně podvinuté, lysé. Na lodyze jsou uspořádány protistojně vždy po 4 (ve 4četném přeslenu). Květenství je vrcholové, řídké nebo bohatě větvené, květy jsou bílé s 4 hluboce střiženými korunními cípy. Kvete od června do srpna.
Variabilita: U nás jsou rozlišovány dva poddruhy: nominátní subsp. boreale (viz tyto fotografie) je široce rozšířený, zatímco subsp. exoletum roste pouze na jižní Moravě, nejčastěji v Hustopečské pahorkatině; od nominátního poddruhu se liší např. oděním – lodyha a listy jsou aspoň ve spodních částech rostliny pýřitě chlupaté. Oba typy se liší i ekologickými nároky – zatímco subsp. boreale vyhledává vlhčí stanoviště, subsp. exoletum roste v suchých trávnících.
Ochrana a ohrožení: V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je nominátní poddruh zařazen mezi vzácnější taxony vyžadující další pozornost (C4a), zatímco poddruh G. boreale subsp. exoletum je hodnocen jako taxon kriticky ohrožený (C1r).
Galium borealeGalium boreale
Galium borealeGalium boreale
Fotografováno dne 22. 9. 2010 (PR Ostrovské rybníky).