Syn.: Aparinanthus muralis (L.) Fourr., Aparine minima All. ex DC., Aspera nutans Moench nom. illeg., Galium apsheronicum Pobed., Galium calvipes Pau, Galium filiforme (Aiton) Roem. et Schult., Galium fragile Pourr. ex DC., Galium minimum Roem. et Schult. nom. illeg., Sherardia muralis L., Valantia filiformis Aiton, Valantia rupestris Lam.
Česká jména: svízel zední (Prančl in Hadinec et Lustyk 2012, Danihelka et al. 2012)
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Galium murale
Rozšíření: Roste v mediteránních oblastech Evropy a Afriky a na Blízkém východě, od Makaronésie (Kanárské ostrovy) po Írán. Na sever zasahuje po severní Itálii, státy bývalé Jugoslávie a Řecko. Zplanělý výskyt je znám z Azorských ostrovů, Velké Británie, Belgie, Kalifornie, střední Chile a Austrálie. V roce 2009 byl tento velmi nenápadný svízel nalezen autorem tohoto článku i v České republice – v areálu menzy v Praze na Albertově; sem byl pravděpodobně náhodně zavlečen některým z četných zahraničních studentů, kteří se sem chodí stravovat. Druh se zde vyskytoval po tři sezony, poté vymizel.
Ekologie: Roste na okrajích cest, na zdech, skalách, kamenitých pastvinách a různých dalších otevřených suchých stanovištích. S oblibou roste na místech s vyšším obsahem dusíku, k substrátu je indiferentní. V přirozeném areálu kvete nejčastěji během zimních měsíců, u nás zhruba od dubna do června.
Galium murale
Popis: Jednoleté, 1,5–20(–30) cm dlouhé, lysé až hustě chlupaté byliny s dosti rychlým životním cyklem. Lodyhy v počtu několik až mnoho vyrůstající ze společné báze, poléhavé až vystoupavé, tenké, čtyřhranné. Listy v přeslenech po (2–)3–6(–7), 2–10(–13) mm dlouhé, 0,5–2,5(-4) mm široké, podlouhle eliptické až široce obkopinaté, někdy až obvejčité, na vrcholu hrotité, na okrajích ploché nebo mírně podvinuté, nazpět řídce drsně osténkaté. Květenství úžlabní, vyrůstající již od báze lodyh, tvořená (1–)2(–4) květy ve zdánlivých přeslenech, podepřená (1–)2–3(–4) listeny; stopky květů 0,3–0,5 mm dlouhé, za plodu nazpět ohnuté a 0,5–2 mm dlouhé, kratší než listeny; koruna žlutavě bílá, 0,4–0,7(–1,1) mm v průměru, lysá nebo vně chlupatá. Merikarpia válcovitá, zakřivená a za zralosti od sebe oddělená (dvounažka připomíná podkovu), (0,8–)1,1–1,7 mm dlouhá, háčkovitě štětinovitá, řidčeji lysá.
Poznámka: Galium murale představuje komplex autogamických (samosprašných) linií velmi variabilních po morfologické stránce. Nápadné jsou zejména rozdíly v odění rostlin, které mohou být jak lysé, tak i různě hustě chlupaté.
Galium murale
Galium murale
Galium murale
Galium murale
Galium muraleGalium murale
Galium murale
Fotografováno dne 4. 5. 2010 (Praha, Albertov); detaily nafoceny na herbářových položkách z této lokality.