Syn.: Galium hercynicum Weigel, Galium saxatile var. hercynicum (Weigel) Nyman, Galium helveticum Weigel, Galium ovatum Moench, Galium pumilum subsp. saxatile (L.) Dostál, Galium tenuicaule Krock.
Česká jména: svizel harcinský (Presl 1819), svízel hercinský (Opiz 1852), svízel horský (Čelakovský 1879), svízel nízký skalní (Dostál 1950), svízel hercynský (Kubát 2002)
Slovenská jména: lipkavec nízky skalný (Dostál 1950), lipkavec skalný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Galium saxatile
Rozšíření: Vyskytuje se v západní a střední Evropě, od Azorských ostrovů, středního Portugalska a Španělska na jihu přes Francii, Británii a Německo do České republiky a Polska na východě a jižního Norska a Švédska na severu. Jinde je uváděn jen ojediněle: ze Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Finska. Byl zavlečen i do Severní Ameriky (např. Kalifornie, Quebec) a na jih Jižní Ameriky (Ohňová země).
U nás se původně vyskytoval pouze v pohraničních pohořích severních a severozápadních Čechách, v Krušných, Jizerských a Lužických horách a v Krkonoších, kde je dosud hojný. Ve dvacátém století se začal šířit do dalších pohraničních hor a také do Slavkovského lesa (jako první nález je uváděn rok 1924; dnes je v lokalitě Nadlesí přinejmenším roztroušený), Brd, Jihlavských vrchů, Jeseníků, Beskyd atd. Dnes se šíří do lesních stanovišť i v nižších polohách.
Ekologie: Roste na smilkových loukách a pastvinách, v jehličnatých lesích, zvláště ve smrčinách a jedlinách, na pasekách. Kvete od června do července, případně srpna.
Galium saxatile
Popis: Vytrvalá hustě trsnatá bylina s četnými plazivými kořenujícími sterilními prýty, vytvářející husté kobercové porosty. Lodyhy jsou vystoupavé, vysoké 20–30 cm, čtyřhranné, lysé. Prostřední lodyžní články jsou 5–8× delší než listy. Listy jsou uspořádány v 5–8 četných přeslenech, jsou obvejčité, krátce hrotité, na okrajích s osténky směřujícími k vrcholu listu. Květenství je latovité, jednotlivé vrcholíky jsou víceméně klubkovitě stažené. Bílá koruna je kolovitá, čtyři korunní plátky jsou členěné téměř až k bázi. Merikarpia jsou ledvinovitá, tmavě hnědá, hustě pokrytá kuželovitými hrbolky.
Galium saxatile
Galium saxatile
Galium saxatile
Fotografováno dne 16. 6. 2011 (EVL Nadlesí).