Syn.: Salix amygdalina L., Salix medwedewii Dode, Salix armena Schischk., Grünera amygdaloides Opiz
České mená: vrba mandlová (Presl 1819), grinerka mandlová (Opiz 1852), vrba mandlová (Čelakovský 1879), vrba trojmužná (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: vrba mandloňka, mandlovka (Reuss 1853), vŕba trojtyčinková (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Salicaceae Mirbel – vrbovité / vŕbovité
Salix triandra
Rozšírenie: Vyskytuje sa takmer v celej Európe, v Strednej Ázii, výskytom zasahuje až na strednú Sibír, v severnej Afrike rastie v Maroku, Tunisku. V Česku a na Slovensku rastú dva poddruhy. Od planárneho do submontánneho je rozšírený poddruh S. triandra subsp. triandra (na našich snímkach). Roztrúsene v planárnom a kolínnom stupni sa vyskytuje S. triandra subsp. discolor (syn. S. t. subsp. amygdalina). Vo vyšších polohách sa vyskytuje vzácne.
Ekológia: Rastie na výživnejších hlinitých a piesočnatých pôdach, je súčasťou mokradných biotopov, znáša záplavy. Neznáša neskoré mrazy.
Salix triandra
Opis: Ker 2–4(–6) m vysoký, husto rozkonárený. Borka na starších konároch olupujúca sa vo veľkých pásoch alebo šupinách, obnažená mladá kôra škoricovohnedá. Konáre v uzloch ľahko lámavé. Jednoročné konáriky slabo hranaté, zelenohnedé, holé. Púčiky vajcovito kužeľovité, kýlnaté, 3–4 mm dlhé, žltozelené až žltohnedé, lysavejúce. Stopka listov s jednotlivými žliazkami. Prílistky polosrdcovité až obličkovité, neopadavé. Čepeľ listov zväčša podlhovastá až podlhovasto kopijovitá, v strede niekedy zúžená, na okraji žliazkato pílkovitá, na oboch stranách zelená, lesklá alebo na rube s belavým voskovým povlakom. Listy na kvitnúcich konárikoch nezreteľne pílkovité až celistvookrajové. Podporné listene roztrúsene krátko chlpaté. Kvitne v apríli až máji, tesne pred pučaním listov. Tyčinkové kvety vždy s 3 tyčinkami, nitky na báze chlpaté. Piestikovité kvety s dlho stopkatým piestikom, semenník holý, blizny plytko vykrojené až 2-laločné. Plod je tobolka.
Poznámka: Salix triandra subsp. discolor (syn. S. t. subsp. amygdalina) má konáre pružné, v uzloch nelámavé. Borka sa olupuje v malých šupinách. Listy na kvitnúcich krátkych konárikoch ostro pílkovité. Podporne listene pomerne husto dlho chlpaté.
Salix triandraSalix triandra
Salix triandra
Foto: 19. 4. 2011 (Slovensko, Vyšné Ružbachy), 16. 5. 2011 (Šarišské Jastrabie) a 24. 5. 2011 (Kyjov).