Syn.: Salix arbutifolia Willd., Salix myrsinites subsp. serrata (Neilr.) Schinz et Thell., Salix myrsinites var. serrata Neilr., Salix serrata Neilr.
Česká jména: vrba krátkozubá (Mareček 2001)
Čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité

Salix breviserrata

Rozšíření: Druh horských oblastí jihozápadní Evropy, vyskytuje se na Pyrenejském poloostrově v Kantaberském pohoří, rovněž v Alpách (především Západní Alpy, na východě zasahuje až po Nízké Taury) a v Apeninách.

Ekologie: Roste v kamenité suti, v morénách, na skalnatých svazích nad hranicí lesa, na vápencovém podkladu, v subalpínském a alpínském pásmu. Kvete od června do července.

Salix breviserrata

Popis: Nízký rozložitý keř, jen 10–30(–40) cm vysoký, s větvemi poléhavými až vystoupavými, nekořenujícími, červenohnědými. Listy jsou krátce řapíkaté, kopinaté, eliptické až vejčité, 1,5–3 cm dlouhé, na bázi klínovité, po okraji drobně a pravidelně pilovité, na vrcholu tupé nebo špičaté, na líci chlupaté, někdy olysalé, na rubu řídce chlupaté nebo lysé. Jehnědy se objevují společně s listy, jsou válcovité, asi 3 cm dlouhé, stopkaté, jejich vřeteno je chlupaté, tyčinky jsou 2, jejich nitky jsou nachové, prašníky nachové až načernalé, čnělka je nachová. Plody jsou až 7 mm dlouhé tobolky, hustě chlupaté.

Ohrožení a ochrana: Ve Francii je tato vrba zařazena k druhům zákonem chráněným.

Salix breviserrata
Salix breviserrata
Salix breviserrata
Salix breviserrata
Salix breviserrata

Fotografovala Věra Svobodová, dne 23. 6. 2019 (Švýcarsko, Walliské Alpy, Kreuzboden).