Salix aurita × Salix myrtilloides
Syn.: Salix ×rugulosa Andersson
Čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité

Salix

Rozšíření: Vyskytuje se zejména v severní, velmi zřídka i ve střední Evropě, v místech areálového překryvu (třebas i historického) obou rodičovských druhů. V ČR byl tento kříženec dosud zaznamenán v Českém lese, na Šumavě, v Orlických horách, na Třeboňsku a na Českomoravské vrchovině; na některých lokalitách i tam, kde současně s nálezem křížence vrba borůvkovitá nebyla zjištěna. Na Slovensku je znám pouze z jediné lokality vrby borůvkovité na Horní Oravě.

Ekologie: Roste na rašelinných loukách a v přechodových rašeliništích, na kyselých půdách, často na silně podmáčených místech se stagnující vodou. Zpravidla se vyskytuje na místech, kde jsou v kontaktu oba rodičovské druhy, ale zejména ve střední Evropě je typické, že může přežívat delší dobu i na místech, kde vzácnější z nich, Salix myrtilloides, již vyhynul.

Salix

Popis: Nízký dvoudomý keřík, dorůstající výšky až 1,5 m, často poněkud větší než vrba borůvkovitá; větvičky jsou poměrně tenké, vystoupavé. Listy jsou střídavé, eliptické, obvejčité až obkopinaté, až 3,5 cm dlouhé, na okraji často drobně nepravidelně pilovité, na rubu roztroušeně šedě chlupaté, se silně vyniklou žilnatinou; palisty jsou velmi drobné, opadávají.

Záměny: Vzrůstem tento kříženec spíše připomíná vrbu borůvkovitou, listy jsou ale tužší, nikoli papírovité, alespoň na spodní straně trvale chlupaté, svraskalé, žilnatina na spodní straně listů je mnohem více vyniklá.

Poznámka: Vrby patří mezi „klasické“ problémové skupiny, protože mezi mnoha druhy probíhá velmi čilá mezidruhová hybridizace. Ovšem problém detekce kříženců ještě navíc komplikuje velká vnitrodruhová variabilita – není vždy jednoduché odlišit, zda jde o individuální odchylku, nebo o projev vnesených genů jiného druhu.

SalixSalix
Salix
Salix
Salix
Salix

Fotografovalï Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 7. 9. 2013 a 9. 5. 2020 (Šumava, Chlum u Volar).