SILENE VISCOSA (L.) Pers. – silenka lepkavá

Syn.: Cucubalus viscosus L., Melandrium viscosum (L.) Čelak., Elisanthe viscosa (L.) Rupr.
Česká jména: tetřice lepkavá (Dostál 1989), silenka lepkavá (Kubát 2002)
Slovenská jména: silenka lepkavá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Silene viscosa

Rozšíření: V jihovýchodní a východní Evropě, až do Skandinávie po 60° s. š., k východu se objevuje až do severního Mongolska. U nás roste v nejteplejších územích v nížinách; v pahorkatinách spíše druhotně.

Ekologie: Roste na písčinách a spraších, někdy na podobných druhotných stanovištích (podél silnic, železnic). Porost musí být nezapojený, s volným prostorem, v houstnoucím porostu silenka vymizí. Tomu odpovídají společenstva Corynephorion caulescentis (písčiny), Festucion valesiacae a Bromion erecti (suché trávníky). Kvete v červnu až srpnu.

Popis: Dvouletka dosahující 40–100 cm výšky, celá žlaznatě huňatá, a proto lepkavá. Kořen má rostlina poněkud tlustší, málo větvený. Stonek je přímý, větví se až nahoře, v květenství. V době květu jsou již dolní listy zaschlé, obvykle se najdou jen zbytky. Listy jsou huňatě chlupaté, v přízemní růžici opakvejčité (obvejčité) nebo obkopinaté, tj. širší částí obrácené ke špičce. Lodyžní listy jsou užší – spíš úzce eliptické nebo podlouhlé, až 3,5 cm široké a 12 cm dlouhé. Horní lodyžní listy se zmenšují, jsou špičaté a většinou kopinaté. Květenství je vrcholičnaté, jak je u rostlin čeledi Silenaceae obvyklé. Skládá se z krátce stopkatých až přisedlých vidlanů z 3–7 květů, které jsou postaveny vstřícně. V horní části květenství jsou vidlany redukovány na jednotlivé květy. Květy jsou oboupohlavné, s trubkovitým kalichem 1,4–2,2 cm dlouhým, s výraznými 10 žilkami. Kalich je huňatý, lepkavý. Koruna se skládá z volných korunních lístků s nehtem (část lístku skrytá v kalichu) a lemem, který je rozdělen na 2 laloky. Koruna je žlutobílá, asi 1 cm dlouhá. Na rozhraní nehtu a lemu nejsou vytvořeny výrůstky nazývané pakorunka (u jiných rostlin čeledi se objevuje). Plodem je úzce vejcovitá tobolka, asi 1 cm dlouhá, otevírající se 6 zuby. Tobolka není v kalichu přisedlá, je nasazena na 3–6 mm dlouhé stopce, které se říká karpofor. Semena jsou ledvinovitá, drobná, šedohnědá.

Záměny: Možnost záměny se silenkou noční Silene noctiflora (větší kalichy i tobolky) nebo silenkou širolistou bílou (knotovkou bílou) Silene latifolia subsp. alba (květy jsou jen samčí nebo samičí).
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je silenka lepkavá zařazena mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1t), na Slovensku je ohrožená (EN),zákon ji chrání v Srbsku.

Silene viscosaSilene viscosa
Silene viscosaSilene viscosa

Fotografoval Ladislav Hoskovec, dne 4. 6. 2006 (Slovensko, Záhorská nížina, okolí obce Závod).