Syn.: Astracantha jankae (Degen et Bornm.) Podlech, Astracantha parnassi (Boiss.) Podlech, Astracantha thracica subsp. parnassi (Boiss.) Greuter, Astragalus jankae Degen et Bornm., Astragalus thracicus subsp. parnassi (Boiss.) Strid, Tragacantha parnassi (Boiss.) Kuntze
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité

Astragalus parnassi

Rozšíření: Areál tvoří dvě oddělené arely. Nominátní poddruh roste na Balkáně v Albánii, Severní Makedonii, Bulharsku a ve střední části kontinentálního Řecka; subsp. calabricus se vyskytuje v pohoří Sila v jižní Itálii a odlišuje se větším a bohatším květenstvím a poněkud většími květy.

Ekologie: Stanovištěm jsou stepní trávníky a okraje teplomilných lesů, zejména v územích s výrazně kontinentálním klimatem.

Astragalus parnassi

Popis: Hustý nízký trnitý polštářovitý keřík vysoký 15–40 cm, s 0,1–2 mm dlouhými trichomy přichycenými bází. Listy jsou sudozpeřené, 1,5–7 cm dlouhé, zakončené tuhým ostnitým vřetenem; palisty jsou vejčité až kopinaté, 5–15 mm dlouhé, žlutavé; lístků je 4–9 párů, jsou čárkovitě kopinaté, 5–15 mm dlouhé a 1–3 mm široké, na líci téměř lysé, na okraji brvité, na rubu řídce přitiskle chlupaté, celokrajné, na vrcholu obvykle hrotité, terminální pár lístků je delší než koncový trn. Květenství je 3–4květý hrozen; listeny jsou čárkovitě obkopinaté; listence jsou zdéli kalicha, odstále vlnaté; kalich je 1–1,5 cm dlouhý, vlnatý, cípy jsou nitkovité, stejně dlouhé jako trubka; koruna je nachová až růžová, pavéza je 1,4–1,7 cm dlouhá, vejčitá; tyčinek je 10; semeník je svrchní, přisedlý. Plodem je lusk, 0,8–0,9 cm dlouhý, na bázi krátce přitiskle bíle chlupatý, výše odstále vlnatý.

Poznámka: Nejblíže příbuzné druhy rostou především v Turecku, méně na ostrovech v Egejském moři; na evropský kontinent z nich zasahuje jen Astragalus thracicus, který se vyskytuje v severovýchodním Řecku a odlišný zejména oboustranně chlupatými listy.

Astragalus parnassi
Astragalus parnassi
Astragalus parnassi

Fotografováno dne 22. 6. 2019 (Severní Makedonie, Delisinci).