Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Astragalus onobrychis
Rozšíření: Jižní a střední Evropa, Ukrajina, Malá Asie, Kavkaz. Lokality v ČR leží na severní hranici areálu. Vyskytuje se v Čechách mezi Zlonicemi, Mělníkem a Českým Středohořím, dále roztroušeně na jižní Moravě.
Ekologie: Obývá suché výslunné stráně, rozvolněné xerotermní křoviny, okraje a světliny doubrav a borů, vzácně silniční příkopy a železniční náspy. Roste na hlinitopísčitých až hlinitých půdách, často na spraších, na různých, častěji bazických podkladech.
Popis: Vytrvalé, 30–60 cm vysoké byliny až polokeře. Lodyhy poléhavé nebo vystoupavé, v horní části většinou větvené. Listy s 8–15 páry kopinatých lístků. Květní hrozny za květu krátké, elipsoidní, po odkvětu značně prodloužené, 10–35květé. Květy přisedlé, šikmo odstálé, koruna červenofialová, pavéza podlouhle čárkovitá, křídla podlouhlá, člunek asi o 1 mm kratší než křídla. Plodem jsou lusky. Kvete od června do srpna.
Ohrožení a ochrana: Kozinec vičencovitý je zařazen k ohroženým druhům naší květeny (C3), ve stejné kategorii je i chráněn zákonem (§3).
Astragalus onobrychisAstragalus onobrychis
Astragalus onobrychis
Fotografováno dne 8. 6. 2007 (Pavlovské vrchy, Děvín).