Syn.: Astragalus chloranthus Pall
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Astragalus asper
Rozšírenie: Kozinec drsný je ponticko-panónsky druh rozšírený vo východnej a strednej Európe. Areál siaha od Rakúska, Slovenska a Maďarska, zasahuje do Chorvátska, Rumunska a Bulharska a odtiaľ do Moldavska a na Ukrajinu. Na východ až na Krym a na Kaukaz.
V Českej republike rástol v minulosti na južnej Morave, existuje tiež starší doklad o výskytu na Hanej, v súčasnosti však na Morave vyhynul. V SR sa vyskytoval na viacerých lokalitách v okolí Bratislavy, aj priamo v intraviláne, údaje sú aj z okolia Komárna. V súčasnosti veľmi vzácny druh, s istotou známy iba z troch lokalít v Bratislave a bezprostrednom okolí.
Ekológia: Kozinec drsný rastie v teplých oblastiach, v nížinách v xerotermných travinno-bylinných spoločenstvách a lesostepiach. Vyskytuje sa tiež (často masovo) aj na striedavo vlhkých lúkach, v porastoch zv. Molinion. Vyžaduje výhrevné, vápenaté, vysýchavé, sprašové i piesočnaté pôdy. Kvitne v máji až júni.
Astragalus asper
Opis: Trváca, statná rastlina, vysoká 20–80 cm. Byľ je tuhá, priama, hrubá, s 2–ramennými chlpmi, konáriky vzpriamené. Listy dlhé 5–10 cm, s čiarkovito kopijovitými až čiarkovitými lístkami 15–30 × 1–2,5 mm, na oboch stranách s roztrúsenými, pritlačenými 2–ramennými chlpmi, prílistky nezrastené. Strapec podlhovastý, hustý, stopka strapca 1–2× dlhšia ako podporný list. Listene čiarkovito kopijovité, dlhé 4–8 mm, kvety sediace, kalich rúrkovitý, dlhý 8–14 mm, pritlačene čierno chlpatý, koruna žltá až žltobiela, strieška úzka, vpredu vykrojená, struky v obryse podlhovasto čiarkovité, končisté, priame alebo vpredu zakrivené, pritlačene čierno chlpaté.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku veľmi vzácny, kriticky ohrozený (CR) a zákonom chránený (§) druh. Lokality najmä v okolí či priamo v Bratislave zanikli ich úplným zničením (napr. stavebná činnosť) alebo sekundárnou sukcesiou. Zarastanie ohrozuje aj pomerne bohatú populáciu vo zvyškoch spoločenstiev dunajských hlošín na ostrove Kopáč. V ČR patrí medzi vyhynuté druhy (A1).
Poznámka: Nápadná rastlina, ešte pred niekoľkými desiatkami rokov s pomerne hojným výskytom na juhozápade Slovenska, dnes kriticky ohrozená vyhynutím.
Astragalus asperAstragalus asper
Astragalus asper
Foto: 17. 5. 2008 (Srbsko, Selevenjske pustare).