Syn.: Astragalus albicaulis sensu Hayek, Astragalus albidus Waldst. et Kit., Astragalus cuatrecasasii Font Quer et Rothm., Astragalus dealbatus auct., Astragalus mixtus M. Bieb., Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Br.-Bl., Astragalus vesicarius var. albidus (Waldst. et Kit.) Beck, Astragalus vesicarius var. multiflorus Cuatrec., Astragalus vesicarius var. stenocarpus Rouy, Tragacantha vesicaria (L.) Kuntze
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Astragalus vesicarius
Rozšíření: Celkové rozšíření druhu Astragalus vesicarius je značně disjunktní – v submediteránní oblasti jižní Evropy od Španělska přes Balkánský poloostrov do západní části pontské oblasti a na Krym. Druh se v ČR nevyskytuje. Na Slovensku dosahuje severní hranice areálu. Vyskytuje se zde pouze na malém území Slovenského krasu východně od Hrhova (Zádiel, Dvorníky, Turňa nad Bodvou, Háj, Drienovec).
Ekologie: Typický petrofilní a světlomilný xerofyt vyskytující se na krasových stráních a škrapových polích a skalách na výživných zásaditých kamenitých půdách vápencových podložích ve společenstvích Asplenio-Festucion glaucae a Festucion valesiacae. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina s dřevnatým větveným oddenkem; lodyha až 25 cm, vystoupavá až přímá, nevětvená, přitiskle chlupatá; listy lichozpeřené, 5–9 cm dlouhé, stříbřitě přitiskle chlupaté s 3–7 jařmy obvejčitě kopinatých lístků; palisty malé, kopinaté, nesrostlé. Květenství zdánlivě koncová, přímá, stopky 1–3 dm dlouhé; kulovité hrozny 3–10květé. Květy 2–2,5 cm dlouhé, krátce stopkaté. Kalichy vejčité, nafialovělé, bíle chlupaté, po odkvětu nafouklé. Koruna fialová, člunek, někdy i křídla bělavá. Lusky až 1,5 cm dlouhé, bělochlupaté.
Ohrožení a ochrana: Je významným submediteránním prvkem flóry Slovenska. V SR je ohroženým druhem (EN), je zde chráněn i zákonem (§).
Poznámka: V rámci areálu se rozlišují tři poddruhy. Nominátní se vyskytuje prakticky v celém areálu. V italských Alpách rostou žlutě kvetoucí rostliny, označované jako Astragalus vesicarius subsp. pastellianus, zatímco Astragalus vesicarius subsp. carniolicus, který se vyskytuje na západě Balkánského poloostrova, se vyznačuje celistvou, nikoli vykrojenou pavézou, a čárkovitými palisty.
Astragalus vesicarius
Astragalus vesicariusAstragalus vesicarius
Astragalus vesicarius
Fotografovali Gabriela Leugnerová, dne 7. 5. 2006 (Slovensko, Slovenský kras, Turniansky hradný vrch), Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 2. 7. 2015 (Itálie, NP Gran Sasso e Monti della Laga, mezi Fonte Cerreto a Campo Imperatore).