Syn.: Senecio degiensis Pic. Serm.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Senecio schultzii
Rozšíření: Roste v několika izolovaných horských skupinách v Etiopii. Populace jsou dosti proměnlivé a rozlišuje se více samostatných taxonů na úrovni poddruhů a variet.
Ekologie: Alpinské trávníky, často na prameništích, případně též ve vřesovcových křovinách v okolí horní hranice lesa. Lokality leží v nadmořské výšce 3250–4375 m.
Senecio schultzii
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina s přímými, jen zřídka vystoupavými, 15–30(–120) cm vysokými, většinou bohatě olistěnými lodyhami. Listy jsou střídavé, jednoduché, obkopinaté, 13,5–17,5 cm dlouhé a 2–2,5 cm široké, nižší lodyžní listy na bázi klínovité a sbíhavé, vyšší ouškatě přisedlé, na okraji mělce pilovité, na vrcholku tupé, někdy stejně jako lodyha vlnatě chlupaté. Úbory jsou stopkaté; zákrov je polokulovitý, 8–11 mm dlouhý; listenů zákrovečku je 8–14(–20), většinou čárkovitých, 5,5–15 mm dlouhých, hustě chlupatých, pod špičkou až purpurových; zákrovních listenů je 25–30, šedozelených, chlupatých; jazykovitých květů je (9–)18–33, jsou samičí, mají 1,2–2,2 cm dlouhou žlutou ligulu, trubkovité květy jsou oboupohlavné, žluté. Nažka je žebernatá, 2,5–4 mm dlouhá, hnědá až černá, v rýžkách přitiskle brvitá, s (5–)8–9 mm dlouhým chmýrem.
Senecio schultzii
Senecio schultziiSenecio schultzii
Senecio schultzii
Senecio schultzii
Fotografováno dne 7. 11. 2013 (Etiopie, masiv Abuna Yosef, mezi Agaw Beret a Lay Amba).