Chodíte po mostech často? Život bez mostů by byl určitě existencí příliš jednobřehou, tuze fádním touláním se jen po jediné straně řeky. Tento malý kousek vesmíru, jehož smyslem zdánlivě není nic jiného než cesta, kterou vás vede za lidmi na druhé straně, skrývá v sobě samotném často mnohem větší kouzlo, než by se na první pohled mohlo zdát. Zkusme ho spolu najít – projděme se po mostě u nás snad nejznámějším a podívejme se na něj trochu jinak.
Karlův most
Mohli bychom sice třeba začít tím, že Karlův most je přední českou středověkou architektonickou památkou, že jeho stavba byla započata v roce 1357, že v ústním lidovém podání se traduje cosi o vejcích v jeho maltě apod. Nic z toho nás ale nezajímá, chladnými nás nechávají i unikátní barokní sochy. Je sobota 4. srpna 2007, přesně 6 hodin ráno. Procházím se s Pavlem Eliášem a Petrem Krásou po Karlově mostě a jeho nejbližším okolí a zajímají nás jedině rostliny. Jaké druhy na tomto místě vlastně vůbec můžeme očekávat?
Karlův most
„No ja by som povedal, že most je ako starý múr,“ říká Palo Eliáš, náš webový kolega z Nitry, který se mimo jiné odborně specializuje i na vegetaci stanovišť dotčených lidskou činností. „Takže tu nájdeme rastliny skalných štrbín (napr. Asplenium ruta-muraria), ruderálne druhy prenášané človekom (napr. Chenopodium album) i druhy, ktorých semená sa rozširujú pomocou vetra (napr. breza, osika, vŕba).“ Je jistě velmi zajímavé, že přímo na Karlově mostě dokonce nechybí jeden druh ohrožený a zákonem chráněný – na pilíři při staroměstském břehu jsme narazili na kapradiník bažinný (Thelypteris palustris). Velké překvapení však přinesl i kanál v dlažbě Karlova mostu. Palo Eliáš jen podřepl a zvolal: „No to snáď ani nie je možné! Veď to je melón!“ A skutečně! Semena melounu vodního (Citrullus lanatus) na most patrně dopravil nějaký turista přímo v kousku melounu, potom je voda splavila do kanálu. No a tady meloun vyklíčil a nyní srdnatě i vegetuje. Rarita opravdu nečekaná a téměř nevídaná!
Kanál s melounem

Meloun vodní

Tento melounový zážitek nás samozřejmě ihned motivoval k ještě výraznějšímu floristickému probádání mostu a jeho nejbližšího okolí. A opravdu to stálo za to. Na plášti mostu jsme našli celkem 38 druhů vyšších rostlin, což je číslo poměrně značné. Na dřevěných ledolamech v blízkosti mostu upoutal naši pozornost i neobvyklý výskyt merlíku bílého (Chenopodium album) a karbince evropského (Lycopus europaeus) – rostou zde přímo na dřevě. Samotná dlažba mostu je silně zatěžována sešlapem tisíců podrážek turistů, vegetace je zde proto velmi zřídkavá. Více rostlin najdeme na vnějším plášti mostu, s rozkvetlou zahradou lze skoro srovnat mostní pilíře.
Pro vaši lepší představu, uvádíme níže všechny druhy rostlin, které jsme tady našli.
Pilíř

Rostliny na plášti mostu, pilířích, dlažbě a ledolamech:
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Arenaria serpyllifolia
Artemisia vulgaris
Asplenium ruta-muraria
Betula pendula
Brassica napus
Capsella bursa-pastoris
Cirsium arvense
Citrullus lanatus
Conyza canadensis
Dryopteris
sp.
Echinochloa crus-galli
Eragrostis minor
Erigeron acris
Fragaria vesca
Frangula alnus
Geum urbanum
Chenopodium album
Lactuca seriola
Lepidium ruderale
Lycopus europaeus
Phalaris arundinacea
Plantago major
Platanus x acerifolia
Poa annua
Poa palustris
Polygonum aviculare
Populus tremula
Ribes uva-crispa
Rosa canina
Sagina procumbens
Sedum sexangulare
Senecio vulgaris
Solanum villosum
Stellaria media
Taraxacum
sect. Ruderalia
Thelypteris palustris

Náplav Vltavy

Iris

Nejedno překvapení nás však čekalo i při sestupu na vltavský náplav pod mostem. Prošli jsme především malostranský břeh v okolí Karlova mostu. „Na brehoch sa vyskytujú jednak typickí zástupcovia vlhkomilnej flóry (napr. Epilobium hirsutum, Phalaris arundinacea, Scrophularia umbrosa), ale tiež viaceré splanelé druhy, ktoré unikli so záhrad (Impatiens glandulifera, Tagetes patula),“ říká Palo Eliáš. „Okrem domácich zástupcov tu máme druhy z južnej Európy, ale aj zo Severnej Ameriky, skutočne pekná prehliadka! Celkom sme tu narátali 59 druhov.“

Rostliny na náplavu:
Angelica sylvestris
Artemisia vulgaris
Atriplex patula
Atriplex prostrata
Barbarea stricta
Bidens tripartita
Brassica napus
Bromus inermis
Calamagrostis epigejos
Carduus acanthoides
Carduus crispus
Carex
cf. buekii
Carex hirta
Crepis biennis
Cymbalaria muralis
Descurainia sophia
Elymus caninus
Epilobium hirsutum
Epilobium tetragonum
Galinsoga parviflora
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Impatiens glandulifera
Iris pseudacorus
Juncus compressus
Lobularia maritima
Lolium perenne
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Melilotus albus
Mentha longifolia
Myosoton aquaticum
Oenothera canovirens
Persicaria maculata
Persicaria mitis
Phalaris arundinacea
Poa compressa
Poa palustris
Robinia pseudacacia
Rorippa palustris
Rorippa sylvestris
Rubus caesius
Rumex conglomeratus
Rumex obtusifolius
Salix euxina
Salix purpurea
Saponaria officinalis
Scrophularia umbrosa
Scutellaria galericulata
Silene vulgaris
Solanum dulcamara
Solanum villosum
Sonchus oleraceus
Stachys palustris
Stenactis annua
Tagetes patula
Tripleurospermum inodorum
Urtica dioica
Valerianella
cf. locusta
Brassica napus
Vzhledem k tomu, že Karlův most brzy čeká velká oprava, je jistě tento náš floristický záznam o místní květeně na dlouhou dobu posledním. Většina druhů při opravě z mostu zmizí. Ale stejně věříme, že Matka Příroda opět zvítězí a také nový plášť naší národní chlouby se zase zazelená k potěšení oka všech vášnivých floristů.
Pilíř
Lilie