Syn.: Ophrys sintenisii H. Fleischm. et Bornm., Ophrys sphegodes subsp. sintenisii (H. Fleischm. et Bornm.) E. Nelson, Ophrys sphegodes subsp. alasiatica (Kreutz, Segers et H. Walraven) H. Baumann et R. Lorenz, Ophrys aesculapii auct. non Renz
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys alasiatica
Rozšíření: Pravděpodobně endemit Kypru. Byl popsán teprve v roce 2002 (podle sběru z roku 2001, z oblasti severovýchodně od Limassolu).
Ekologie: Roste na travnatých a křovinatých stráních, garrigue, v lesních lemech, na vápenci, v pásmu od nížin do podhůří.
Ophrys alasiatica
Popis: Vytrvalá bylina, 20–60 cm vysoká, lodyha je přímá, přízemní listy jsou podlouhle kopinaté až eliptické, horní menší. Sepaly jsou zelené, někdy i purpurově naběhlé, až 16 mm dlouhé a 7 mm široké, petaly jsou až 11 mm dlouhé, pysk je nedělený nebo mělce 3laločný, 10–16 mm dlouhý, tmavě hnědooranžový až tmavě hnědý, kresba na pysku je většinou ve tvaru písmene H (eventuálně se jedná jen dvě souběžné linie), okraj pysku je světlejší, narůžovělý nebo i žlutý. Vykvétá od ledna do konce března. Plodem je tobolka.
Druh je dosti variabilní, objevují se exempláře s pyskem mělce trojlaločným i neděleným, v barvě načervenalé až nahnědlé, občas skoro připomínající řecký druh Ophrys aesculapii Renz.
Ohrožení a ochrana: Stejně jako všechny ostatní orchideje je i tento tořič zařazen k taxonům, které jsou chráněny Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES.
Poznámka: Druh patří k taxonomicky sporným druhům z okruhu Ophrys sphegodes, některými autory bývá kladen i do příbuzenského svazku s druhem Ophrys mammosa.
Tento tořič se na lokalitách údajně kříží s druhem Ophrys umbilicata Desf. a vytváří křížence Ophrys ×lefkarensis Segers et H. Walraven.
Ophrys alasiaticaOphrys alasiatica
Ophrys alasiatica
Fotografováno dne 27. 3. 2010 (Kypr, okolí Lefkary).