Syn.: Ophrys sphegodes subsp. mammosa (Desf.) Soó ex E. Nelson, Ophrys aranifera subsp. mammosa (Desf.) Soó, Ophrys sphegodes subsp. taurica (Agg.) Soó, Ophrys taurica (Agg.) Nevski
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys mammosa
Rozšíření: Východní Středozemí a jih Balkánského poloostrova, na severu areál sahá až do Bulharska, jižního Srbska a Albánie, na východě se objevuje ještě na ukrajinském Krymu a v gruzínském západním Zakavkazsku.
Ekologie: Roste na travnatých a křovinatých stráních, garrigue, v lesních lemech, často na vápenci, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1000(–1400) m. Vykvétá od února do května.
Ophrys mammosa
Popis: Vytrvalá bylina, 20–60(–70) cm vysoká, lodyha je přímá, přízemní listy (2–6) podlouhle kopinaté až eliptické, horní menší, květenství (2–)5–10(–18)květé, sepaly až 17 mm dlouhé, zelené, postranní v dolní části purpurově naběhlé, petaly poměrně velké, až 12 mm dlouhé, nažloutlé, okrově až purpurově naběhlé, pysk nedělený nebo až 3laločný, 10–17 mm dlouhý, tmavě rudohnědý, kresba většinou ve tvaru písmene H (eventuálně jen dvě souběžné linie), přívěsek velmi malý, asi 2 mm dlouhý. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh patří v Bulharsku k rostlinám chráněným zákonem, je také uveden v Červené knize Srbska. P. Delforge přiřazuje k tomuto druhu i Ophrys taurica (Agg.) Nevski, který je uveden v Červené knize Ukrajiny. Stejně jako všechny ostatní orchideje je i tento tořič zařazen k taxonům, které jsou chráněny Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES.
Poznámka: Druh Ophrys mammosa popsal botanik R. L. Desfontaines v roce 1807, až ve 20. století jej Károly Rezsö Soó von Bere přiřadil jako poddruh k velmi variabilnímu druhu Ophrys sphegodes. Jako jeho poddruh je dodnes klasifikován mnoha dalšími autoritami. Samotný druh Ophrys mammosa je značně proměnlivý, v areálu se rozlišuje řada jeho subspecií, variet i forem, některými autory jsou tyto rostliny hodnoceny dokonce jako samostatné druhy (např. Ophrys caucasica, O. hystera, O. macedonica, O. morio, O. transhyrcana aj.). Jejich taxonomická hodnota je však přinejmenším sporná.
Ophrys mammosaOphrys mammosa
Ophrys mammosa
Ophrys mammosa
Fotografováno ve dnech 27. 3. a 3. 4. 2010 (Kypr, okolí Lefkary a jihozápadně od Platres).