Syn.: Ophrys fuciflora subsp. cornuta (Steven) Sundermann, Ophrys cornuta Steven in M.-Bieb., Ophrys oestrifera Steven in M.-Bieb.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys scolopax subsp. cornuta
Rozšíření: Poddruh v celém Mediteránu rozšířeného druhu Ophrys scolopax. Vyskytuje se především ve východním Středozemí, od Řecka a Turecka zasahuje přes Krym a Kavkaz až do Íránu, na západě se objevuje i na Apeninském poloostrově, na severu areál sahá až do Maďarska.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, v lemech křovin a světlých lesů, až do nadmořské výšky 2000 m. Kvete od dubna do května.
Popis: Vytrvalá bylina s přímou lodyhou, 10–35(–50) cm vysokou. Přízemní listy v růžici, podlouhle kopinaté, lodyžní listy kopinaté. Květenství je 3–9(–15)květé, květy jsou drobné, vnější okvětní lístky kopinaté, růžové, ale i bílé, vnitřní okvětní lístky jsou menší, také kopinaté, růžové, pysk je 3laločný, prostřední lalok eliptický, nahnědlý, s kresbou velmi proměnlivou, obvykle ve tvaru písmene H a bíle nebo žlutě lemovanou, krajní laloky jsou výrazně prodloužené, úzké, zašpičatělé. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Taxon je zahrnut pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES, jako Ophrys oestrifera je uveden i v seznamu přísně chráněných druhů Bernské úmluvy. V Maďarsku je řazen k druhům ohroženým (EN), zákon jej chrání v Srbsku.
Ophrys scolopax subsp. cornutaOphrys scolopax subsp. cornuta
Ophrys scolopax subsp. cornutaOphrys scolopax subsp. cornuta
Fotografováno ve dnech 16. a 21. 4. 2008 (Itálie, Gargano, jižně od Vieste).