Syn.: Ophrys arachnites Reichard var. attica Boiss. et Orph., Ophrys carmeli H. Fleischm. et Bornm. subsp. attica (Boiss. et Orph.) Renz, Ophrys scolopax Cav. subsp. attica (Boiss. et Orph.) E. Nelson, Ophrys umbilicata Desf. subsp. attica (Boiss. et Orph.) J. J. Wood, Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter subsp. attica (Boiss. et Orph.) H. Sund.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys attica
Rozšíření: Severovýchodní Středozemí – Řecko, Turecko a Kypr.
Ekologie: Roste v křovinatých formacích typu garrigue, také ve světlých lesích, v pásmu od pobřeží do nadmořské výšky 300 m (mimo Kypru snad až do 800 m n. m.).
Ophrys attica
Popis: Vytrvalá bylina, 10–25(–35) cm vysoká, lodyha je přímá, listy v přízemní růžici podlouhle kopinaté. Květenství až 6 cm dlouhé, z 3–12 květů, sepaly jsou zelené, až 12 mm dlouhé, střední lístek přilbovitě skloněný, petaly jsou poměrně krátké, sotva 6 mm dlouhé, pysk je 3laločný, až 13 mm dlouhý, střední lalok je hnědý s nažloutlou kresbou, krajní laloky jsou výrazně prodloužené, úzké. Vykvétá od ledna do začátku dubna. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh je zahrnut – stejně jako všechny ostatní vstavačovité rostliny – pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES.
Poznámka: Bývá řazen do skupiny Ophrys umbilicata, nezřídka je hodnocen jen jako jeho poddruh – Ophrys umbilicata Desf. subsp. attica (Boiss. et Orph.) J. J. Wood. Podobnost obou taxonů je rozhodně výrazná, proto snad ani nemůže překvapit, že některými autoritami je tento taxon rovnou klasifikován jako nominátní poddruh Ophrys umbilicata subsp. umbilicata.
Ophrys atticaOphrys attica
Ophrys atticaOphrys attica
Ophrys attica
Ophrys attica
Fotografováno dne 28. 3. 2010 (Kypr, British Sovereign Base Area of Akrotiri) a 29. 3. 2010 (Kypr, východně od Paphosu).