Syn.: Ophrys attica f. flavomarginata Renz, Ophrys umbilicata subsp. flavomarginata (Renz) Faurh.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys flavomarginata
Rozšíření: Vyskytuje se ve východním Středozemí, byl zaznamenán na Kypru a v Izraeli.
Ekologie: Roste v křovinatých formacích typu garrigue, také ve světlých lesích, na půdách suchých, zásaditých, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 600 m. Vykvétá od ledna do začátku dubna.
Ophrys flavomarginata
Popis: Vytrvalá bylina, 10–25 cm vysoká, lodyha je přímá, listy v přízemní růžici podlouhle kopinaté. Květenství je (2–)4–11květé, vnější okvětní lístky jsou zelené, až 14 mm dlouhé, jejich střední lístek je přilbovitě skloněný, vnitřní okvětní lístky jsou také zelené, až 7 mm dlouhé, pysk je 3laločný, až 14 mm dlouhý a 16 mm široký, nejširší až pod středem, na okraji s nápadným zelenožlutým lemem. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Tento tořič je – podobně jako i jiné orchideje – zařazen k taxonům, které jsou chráněny Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES.
Poznámka: Taxon je velmi podobný též východomediteránnímu druhu Ophrys attica, ten sám je některými autory hodnocen jen jako poddruh druhu Ophrys umbilicata. Od O. attica se výrazněji odlišuje nápadným zelenožlutým lemem na okraji pysku.
Společně s druhem Ophrys kotschyi vytváří křížence Ophrys ×nicosiana.
Ophrys flavomarginataOphrys flavomarginata
Ophrys flavomarginata
Ophrys flavomarginata
Ophrys flavomarginataOphrys flavomarginata
Fotografovali Ladislav Kovář, dne 26. 3. 2010 (Kypr, předměstí Limassolu), a Daniel Dítě, ve dnech 3. 3. 2016 (Kypr, Larnaka, park Tekke) a 4. 3. 2016 (Kypr, Kavo Greco).