Syn.: Ophrys arachnites Reichard, Ophrys arachnites subsp. holubyana (András.) J. Holub, Ophrys holubyana András., Ophrys fuciflora subsp. holubyana (András.) Jáv., Ophrys holosericea subsp. holubyana (András.) Dostál
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys holoserica subsp. holubyana

Ophrys holoserica subsp. holubyana

Původ: Tořiče druhu Ophrys holoserica rostou v západní a střední Evropě a také ve Středomoří. U nás se vyskytuje specifický poddruh, který vznikl kdysi dávno křížením dvou druhů tořiče na našem území. Tento poddruh se vyskytuje v Dalmácii, Maďarsku, na Slovensku a Moravě. Výskyt u nás je soustředěn pouze do oblasti Bílých Karpat. Na sousedním Slovensku roste v Malých a Bílých Karpatech, Tríbči, Pováží a ve Strážovských vrších.
Ekologie: Roste na nezastíněných vápenitých stanovištích nížin až pahorkatin, jako jsou výslunné louky, travnaté a křovinaté stráně, lesní lemy. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina, 10–40 cm vysoká, lodyha přímá, dolní listy v růžici, kopinaté, až 10 cm dlouhé, horní menší, pochvovitě objímavé. Květenství je řídké, 1–8(–17)květé, je však složeno z poměrně velkých květů. Plodem je tobolka. Druh je hybridního původu, zřejmě i proto je značně variabilní.
Ohrožení a ochrana: Tento tořič patří ke kriticky ohroženým taxonům naší flóry (C1b) a požívá nejvyšší ochrany i podle zákona (§1), jeho ochrana je stvrzena i v mezinárodní úmluvě CITES. Na Slovensku je zařazen ke zranitelným druhům, i zde je chráněn zákonem (VU/§).
Poznámka: Poddruhové jméno odkazuje na slovenského botanika J. Ľ. Holubyho.
Ophrys holoserica subsp. holubyanaOphrys holoserica subsp. holubyana
Ophrys holoserica subsp. holubyana
Fotografováno dne 29. 5. 2004 (Bílé Karpaty, Strání).