Syn.: Ophrys tenthredinifera subsp. neglecta (Parl.) E. G. Camus, Bergon et A. Camus
Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Ophrys tenthredinifera

Rozšíření: Taxon z okruhu tořiče pilatkonosného (Ophrys tenthredinifera), který se vyskytuje v centrální části evropského Středozemí, objevuje se v jižní Itálii (na sever zasahuje až do Toskánska), na Sardinii a Korsice.

Ekologie: Roste na mediteránních loukách a pastvinách, v nízkých křovinách, na mýtinách, stoupá až do nadmořské výšky okolo 900 m. Kvete od března do dubna.

Ophrys tenthredinifera

Popis: Terestrická orchidej v mnoha ohledech podobná druhu Ophrys tenthredinifera, od nějž se odlišuje především menšími květy (květenství je jen 2–5květé), pyskem jen 9–13 mm dlouhým, víceméně okrouhlým, hustě chlupatým, nad přívěskem navíc s nápadně dlouhým svazečkem načervenalých chlupů. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Taxon je zahrnut pod ochranu mezinárodní obchodní úmluvy CITES.

Poznámka: Tento druh roste i na vyhlášených orchidejových lokalitách v jižní Itálii (např. na poloostrově Gargano); zde typické exempláře tořiče pilatkonosného nejspíš vůbec neuvidíme.

Ophrys tenthrediniferaOphrys neglecta
Ophrys tenthrediniferaOphrys neglecta
Ophrys tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera

Fotografováno ve dnech 18. a 20. 4. 2008 (Itálie, Gargano, Coppa del Sacramento a Coppa della Macchia).