Syn.: Arachnites apiferus (Huds.) Hoffm., Ophrys albiflora Spruner ex Boiss., Ophrys bicolor O. Nägeli, nom. illeg., Ophrys arachnites Mill., Orchis apifera (Huds.) Salisb.
Česká jména: tořič včelonosný (Presl 1846), bezostrožka včelí (Sloboda 1852), tořič včelonosný (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: hmyzovník včelovitý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Ophrys apifera
Rozšíření: Těžiště areálu je ve Středozemí, na sever zasahuje až po Britské ostrovy, Benelux a jih střední Evropy, východní hranice prochází Krymem a Kavkazem. U nás se vyskytuje jen velmi vzácně na jižní a střední Moravě, na jedné lokalitě v Čechách, na Slovensku v Malých Karpatech a Strážovských vrších. Ještě v roce 1950 tento druh uvádí J. Dostál jen ze Slovenska, na území ČR byl poprvé doložen až v roce 1980. Podivuhodně se šíří, nelze vyloučit, že na jeho rozšiřování mají vliv i umělé výsadby do krajiny.
Ekologie: Roste na výslunných, travnatých a křovinatých stráních, také ve světlých lesích, v pásmu od pahorkatin do podhůří. Kvete od června do července.
Ophrys apifera
Popis: Vytrvalá bylina, 20–40 cm vysoká, lodyha přímá, žlutozelená, listy podlouhle kopinaté, špičaté, květenství 3–8květé, zevní okvětní lístky podlouhlé, tupé, lysé, sytě růžové až bílé, zeleně žilkované, vnitřní okvětní lístky jsou kratší, podlouhle čárkovité. Pysk trojlaločný, silně vyklenutý, sametově chlupatý, tmavohnědě nachový, při bázi s širokou oranžovou až skořicově hnědou skvrnou se žlutým lemováním. Plodem je válcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Jedná se o vzácný druh, který je silně závislý na mykorhize. Jeho výskyt byl zaznamenán jen na několika lokalitách, je proto řazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Na Slovensku je druhem zranitelným (VU), také zde je chráněný zákonem (§). Vztahuje se na něj také ochrana mezinárodní úmluvy CITES.
Ophrys apiferaOphrys apifera
Ophrys apiferaOphrys apifera
Ophrys apifera
Fotografovali Zdeněk Podešva ve dnech 15. 6. a 5. 7. 2002 (Bílé Karpaty, Drahy) a Ladislav Hoskovec v dubnu 2008 (Itálie, Gargano, okolí Viste).