Česká jména: všivec chocholatý (Dostál 1989)
Slovenská jména: všivec chochlatý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Pedicularis comosa

Rozšíření: Hory jižní a střední Evropy – roste dosti ostrůvkovitě v oblasti od španělské Sierra Nevady přes Pyreneje, Massif Central, Alpy a Apeniny až po Karpaty a hory Balkánského poloostrova. Nejsevernější hranice areálu se nachází na Slovensku, jediná zdejší lokalita se nalézá u obce Červený Kameň v Bielych Karpatech, přičemž další nejbližší lokality se nacházejí až v Julských Alpách ve Slovinsku a v rumunských Východních Karpatech. V areálu se rozlišuje několik poddruhů, především v okrajových oblastech, příbuzné druhy se vyskytují i v Asii.

Ekologie: Roste na vápencových skalách, ve skalních štěrbinách, na kamenitých svazích, pastvinách, horských trávnících, na Slovensku v nadmořské výšce od 650 do 850 m, v jižní části areálu (např. ve Španělsku) stoupá až do výšek okolo 2300 m n. m.

Pedicularis comosa

Popis: Vytrvalá poloparazitická bylina, (10–)20–50(–80) cm vysoká. Lodyha je přímá, nevětvená, kadeřavě pýřitá, stejnoměrně listnatá, horní listy jsou nahloučené pod květenstvím, listy v obrysu kopinaté, 2krát peřenosečné, 15–20 cm dlouhé, úkrojky jsou čárkovitě kopinaté. Klas je hustý, dolní listeny jsou podobné listům, delší než květy, horní jen čárkovité, stejně dlouhé jako květy, kalich je zvonkovitý, cípy jsou široce trojúhelníkovité, tupé, koruna je 20–25 mm dlouhá, bledě žlutá, horní pysk s krátkým zobánkem a šídlovitými zuby po stranách. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Na Slovensku patří ke kriticky ohroženým druhům (CR), je zde i chráněn zákonem (§).

Pedicularis comosaPedicularis comosa
Pedicularis comosa

Fotografoval Pavol Eliáš jun., dne 19. 5. 2005 (Slovensko, Biele Karpaty).