Syn.: Dianthus dalmaticus Čelak., Dianthus racemosus Vis.
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Dianthus ciliatus
Rozšírenie: Endemický európsky zástupca rodu s pomerne malým areálom. Rastie v južnej a juhovýchodnej Európe, od východného Talianska cez Istriu a Dalmáciu po severozápadnú časť Albánska.
Ekológia: Rastie na skalách a morských útesoch, v suchých trávnikoch, vzácnejšie i ako súčasť ruderálnej vegetácie na otvorených zošľapávaných miestach (okraje chodníkov a nespevnených ciest, dvory domov).
Dianthus ciliatus
Opis: Trváca, žltkasto- alebo svetlozelená bylina. Byle priame alebo vystúpavé, slabo rozkonárené, holé, 25–60 cm dlhé. Listy protistojné, čiarkovité, končisté, 1–2 mm široké a asi 1–3 cm dlhé, na rube jemne chlpaté. Kvety obojpohlavné, päťpočetné, na byli jednotlivo alebo v chudobných, 2–3-kvetých zväzočkoch. Kališné lístky úzko vajcovité, na vrchole výrazne končisté, 15–23 mm dlhé a asi 3 mm široké, podkališných listeňov 8. Korunné lupienky svetloružové, 5–10 mm dlhé, obrátene vajcovité, na vrchole zúbkaté až celistvé. Tobolky podlhovasto kužeľovité, svetlohnedé. Kvitne od júna do septembra.
Dianthus ciliatusDianthus ciliatus
Dianthus ciliatus
Poznámka: Rozlišujú sa dva poddruhy – D. c. subsp. ciliatus a subsp. dalmaticus (Čelak.) Hayek. D. C. subsp. ciliatus má byle mohutné, slabo rozkonárené, s 4–6 pármi byľových listov, korunné lupienky sú slabo zúbkaté až celistvé. Rastie v západnej časti areálu druhu (Taliansko, Istria, Dalmácia); subsp. dalmaticus (Čelak.) Hayek má byle útle, pomerne husto rozkonárené, so 7–13 pármi listov a korunné lupienky sú na okraji zúbkaté. Vyskytuje sa vo východnej časti areálu – v Dalmácii a v Albánsku.
Dianthus ciliatus
Foto: august 2009 (Chorvátsko, ostrov Vir).