Syn.: Dianthus speciosus (Rchb.) Rchb., Dianthus superbus var. speciosus Rchb., Dianthus superbus subsp. speciosus (Rchb.) Hayek, Dianthus wimmeri Wichura
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus superbus alpestris
Rozšíření: Druh se vyskytuje v horách Evropy a mírné Asie, tento poddruh však patrně jen v horstvech Evropy (Alpy, Karpaty, hory Sudet a Vogézy). U nás roste vzácně v Krkonoších a Hrubém Jeseníku, na Slovensku je častější (Tatry, Fatra, Pieniny).
Ekologie: Roste na horských loukách a pastvinách, nivách i suťových svazích, v pásmu od hor do subalpínského stupně, v Krkonoších až do výšky 1450 m n. m. Kvete od července do srpna.
Velká kotlina
Popis: Vytrvalá bylina, 20–70 cm vysoká, lodyha vystoupavá až přímá, většinou nevětvená, listy úzce kopinaté, na okraji drsné. Květenství je vrcholičnaté, květy jsou nápadně velké, vonné, kalich lysý, trubkovitý, nafialovělý, koruna růžová nebo i bílá, korunní lístky jsou 15–30 mm dlouhé, přes polovinu nepravidelně dřípené, nedřípená část čepel korunních lístků široce obvejčitá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Hvozdík pyšný alpínský je kriticky ohrožený taxon naší květeny (C1r), zákonem je chráněn v kategorii silně ohrožených druhů (§2). Na Slovensku je klasifikován jako taxon potenciálně zranitelný, je zde i chráněný (NT/§).
Dianthus superbus subsp. alpestrisDianthus superbus subsp. alpestris
Dianthus superbus subsp. alpestrisDianthus superbus subsp. alpestris
Fotografováno od 22. 6. do 15. 7. 2003 a 7. 9. 2003 (Hrubý Jeseník, Velká kotlina a okolí Pradědu).