Syn.: Dianthus arborescens Hoffmanns., Dianthus bisignanii Ten., Dianthus involucratus Poir., Dianthus suffruticosus Willd.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus rupicola
Rozšíření: Mediteránní druh s nevelkým areálem. Vzácně se vyskytuje na několika lokalitách na jihu Itálie v Kalábrii, mnohem hojnější je na Sicílii a přilehlých ostrůvcích. Ojediněle roste v Tunisku na mysu Bon a na přilehlém ostrůvku Zembra, a také na Mallorce na mysu Formentor. V areálu někteří badatelé rozlišují více poddruhů.
Ekologie: Obvykle roste ve skalních štěrbinách na vápencích, občas i na zídkách. Lokality leží od hladiny moře do nadmořské výšky 800 m.
Dianthus rupicola
Popis: Vytrvalý stálezelený polokeř, dorůstá výšky 20–40(–60) cm; větvičky jsou hranaté. Listy jsou obvykle nahloučené na koncích větviček, jsou vstřícné, čárkovité až úzce kopisťovité, 4–6 cm dlouhé a 2–7 mm široké, sivé, jednožilné, celokrajné, špičaté; lodyžní listy jsou obvykle zkrácené. Květenství je strboulovitě stažený svazeček s (2–)5–7(–30) květy; podkališních listenců bývá 5–8 párů, zakrývají asi třetinu délky kalicha; kalich je vřetenovitý, 2,2–3 cm dlouhý, na vrcholu se zuby asi 0,5 cm dlouhými; korunní lístky jsou nehetnaté, asi 1,5 cm dlouhé, růžovonachové, na okraji třásnitě zubaté, se zuby dlouhými 1–1,5 cm; tyčinek je 10; blizny jsou 2. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Zákon chrání tento druh ve Španělsku, podléhá i mezinárodní ochraně Směrnice o stanovištích (92/43/EHS), výraznou exkluzivitu mu přiznává i Bernská úmluva.
Poznámka: Hvozdík neobvyklého vzrůstu, jeden z mála dřevnatějících zástupců čeledi Caryophyllaceae.
Dianthus rupicola
Dianthus rupicola
Dianthus rupicola
Dianthus rupicola
Fotografováno dne 22. 9. 2016 (Itálie, Sicílie, Cefalù, La Rocca).