Syn.: Dianthus arenarius var. bohemicus Novák, Dianthus novakii Soják
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus arenarius bohemicus
Rozšíření: Celkové rozšíření hvozdíku písečného pokrývá střední, severní a severovýchodní Evropu a Ukrajinu. V rámci tohoto druhu se rozlišuje pět subspecií. U nás se vyskytuje jen subsp. bohemicus, přičemž tento poddruh roste pouze na jediné lokalitě – u Roudnice nad Labem, poblíž Řípu. Hvozdík písečný český je endemitem České republiky.
Ekologie: Tento hvozdík roste v travinných společenstvech na písčinách. Kvete od června do července.
Dianthus arenarius bohemicus
Popis: Vytrvalá bylina, 8–15 cm vysoká, sivozelená, hustě trsnatá. Má plazivé větvené oddenky, které vyrůstají z jediného kořene. Listy čárkovité 1–2 mm široké. Čepel korunních lístků obvejčitá až okrouhlá, do půlky a hlouběji dřípená v úzké úkrojky. Barva bílá nebo i nepatrně narůžovělá, při bázi nazelenalá. Květy jsou vonné. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Hvozdík písečný český patří k nejvzácnějším taxonům rostlin České republiky, je zařazen ke kriticky ohroženým druhům (C1r), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§1).
Poznámka: Na klenečské lokalitě roste spolu s hvozdíkem kartouzkem (Dianthus carthusianorum), se kterým se může křížit, hybridizace však populaci ovlivňuje jen nevýznamně.
Dianthus arenarius bohemicus
Dianthus arenarius bohemicus
Dianthus arenarius bohemicus
Dianthus arenarius bohemicusDianthus arenarius bohemicus
Fotografovali Lubomír Rak, dne 3. 7. 2004, a Vít Grulich, dne 11. 9. 2015 (Kleneč).