Syn.: Saxifraga ajugaefolia auct. non L.: Wahlenb., Saxifraga ajugaefolia var. carpatica Sternb., Saxifraga flittneri Heuff., Saxifraga grzegorzekii Janka, Saxifraga perdurans Kit.
Česká jména: lomikámen tatranský (Dostál 1989)
Slovenská jména: lomikameň trváci (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga wahlenbergii

Saxifraga wahlenbergii

Rozšíření: Endemit Západních Karpat, vyskytuje se jen v Polsku a na Slovensku – Malá Fatra, Chočské vrchy, Tatry, Muránská planina.
Ekologie: Roste na sněhových výležiskách, vlhkých skalách a sutích, častěji na vápenci, v pásmu od subalpínského do alpínského stupně. Kvete od dubna do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina, 2–10(–15) cm vysoká, řídce trsnatá. Květonosná lodyha vystoupavá až přímá, bezlistá nebo jen chudě olistěná, lysá, vyrůstá z paždí dolních listů, listy v přízemní růžici, obvejčitě klínovité, vpředu tupě 3–5zubé. Květy po 1–3, květní stopky jednokvěté, vyrůstají z paždí listenů, korunní lístky bílé, 2–3krát delší než kalich. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je lomikámen tatranský zařazen k méně dotčeným druhům, je zde chráněn zákonem (LC/§).
Saxifraga wahlenbergii
Fotografoval Daniel Dítě, ve dnech 28. 5. 2005 (Slovensko, Chočské vrchy, Choč) a 25. 6. 2005 (Belianské Tatry, Jatky).