Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga florulenta
Rozšíření: Endemit Přímořských Alp, vyskytuje se jen na nevelkém území na pomezí Itálie a Francie (Argentera a Mercantour).
Ekologie: Roste ve skalních štěrbinách, převážně na silikátovém podkladu, v pásmu od subalpínského do niválního stupně.
Popis: Vytrvalá bylina, monokarpická, v květu 10–40 cm vysoká, listy až v 15 cm široké a husté přízemní růžici, úzce obkopinaté, nápadně pravidelně uspořádané, zelené, květenstvím je statná lata, květy v průměru 8–12 mm, růžové, kvete od července do srpna.
Poznámka: Jedná se o velmi atraktivní druh lomikamene, vyniká především v době květu, v kultuře se však téměř neobjevuje.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem k poměrně malému areálu výskytu je druh chráněn zákonem v Itálii i Francii, zároveň je uveden v Úmluvě o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva).
Saxifraga florulentaSaxifraga florulenta
Saxifraga florulenta
Fotografováno dne 21. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, Argentera).