Syn.: Saxifraga alpina Ruiz et Pav. ex D. Don, Saxifraga andicola D. Don, Saxifraga cespitosa var. magellanica (Poir.) Wedd., Saxifraga chilensis Gay, Saxifraga cordillerana C. Presl, Saxifraga pavonii D. Don, Saxifraga peruviana Sternb., Saxifraga stellata Pav. ex D. Don, Saxifraga stylosa Remy, Saxifraga trigyna Remy
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité

Saxifraga magellanica

Rozšíření: Tento lomikámen byl popsán z nejjižnější části Jižní Ameriky (zde by se měly objevovat rostliny jen jednokvěté), je však pojímán jako druh velmi polymorfní, byla definována hned celá řada vnitrodruhových taxonů, které nezahrnují jen jihoandskou oblast kontinentu na chilsko-argentinském pomezí (od Ohňové země na jihu až po argentinskou provincii Neuquén na severu), ale jsou uváděny dokonce i z Bolívie, Peru a Ekvádoru.

Ekologie: Roste na vlhkých skalách, vysokohorských trávnících a sněhových výležiscích, v jižní části areálu v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 3000 m, v Ekvádoru snad až do výšky 4600 m. Kvete od prosince do ledna.

Saxifraga magellanica

Popis: Vytrvalá trsnatá bylina, výrazně morfologicky proměnlivá, 5–20 cm vysoká. Lodyha je přímá, větvená, na bázi někdy dřevnatá a pokrytá zbytky opadaných listů. Listy jsou někdy jen čárkovité, ale v zásadě v obrysu kopisťovité, 6–9 cm dlouhé a 1,5–2,5 cm široké, 3–5laločné až –dílné, chlupaté. Květy vyrůstají jednotlivě nebo v chudokvětých vrcholících; kalich je zvonkovitý, chlupatý, 5cípý, korunních lístků je 5, jsou obvejčité, krátce nehetnaté, bílé, velikostně proměnlivé, se 3 žilkami. Plodem je tobolka, asi 4 mm dlouhá.

Poznámka: Tento značně variabilní druh není jediným zástupcem lomikamenů v nejjižnější části Jižní Ameriky – na Ohňové zemi se vyskytuje ještě také Saxifraga bicuspidata, ta je však někdy řazena do monotypického rodu Saxifragella. Svým habitem i morfologií se Saxifraga magellanica poněkud podobá některým evropským lomikamenům, např. druhům S. exarata nebo S. moschata.

Saxifraga magellanica
Saxifraga magellanica
Saxifraga magellanica

Fotografoval Mário Duchoň, dne 1. 12. 2014 (Chile, reg. Araucanía, Reserva nacional Alto Biobío, nedaleko hraničního přechodu Pino Hachado).