Syn.: Evaiezoa granulata Raf.
Česká jména: lomikamen zrnatý (Presl 1819, Presl 1846, Sloboda 1852), lomikámen zrnatý (Opiz 1852, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: lomikam zrnatý (Reuss 1853), lomikameň zrnatý (Dostál 1950), lomikameň zrnitý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga granulata
Rozšíření: Lomikámen zrnatý je rozšířen v západní a střední Evropě, na východ po Pobaltí, Polsko a Východní Karpaty, izolovaně i v jižní Evropě. U nás je většinou dosti hojný, vyskytuje se v termofytiku i mezofytiku.
Ekologie: Obývá louky, silniční příkopy, výslunné stráně a meze, řidčeji lesní světliny a stepní porosty. Roste na vlhkých až sušších, živinami i humusem bohatých půdách, převážně písčitých až hlinitých.
Popis: Vytrvalé, 20–40 cm vysoké byliny. Lodyhy jsou přímé, jednoduché nebo častěji v 1/2–2/3 větvené, hustě stopkatě žláznaté a chlupaté, někdy načervenalé. Listy přízemních růžic jsou dlouze řapíkaté, stopkatě žláznaté i chlupaté, čepel je okrouhlá až ledvinitá, vroubkovaná až dlanitolaločná, na bázi srdčitá až uťatá, řapík 1,5–6 cm dlouhý. Lodyžní listy v počtu 2–6 se směrem vzhůru výrazně zmenšují a přecházejí v listeny. Květenství je volný, 3–10květý vrcholík. Kalich je do 1/3–1/2 srostlý, korunní lístky obkopinaté až úzce obvejčité, bílé. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Zákonem chráněný druh Irska.
Saxifraga granulataSaxifraga granulata
Saxifraga granulataSaxifraga granulata
Saxifraga granulata
Fotografováno dne 3. 5. 2008 (PR Zvolská homole).