Syn.: Saxifraga aspera auct. non L., Saxifraga aspera subsp. bryoides (L.) Engl. et Irmsch., Ciliaria bryoides (L.) Haw.
Česká jména: lomikamen skropený (Presl 1819, Sloboda 1852), lomikámen skropený (Opiz 1852), lomikámen mechovitý (Dostál 1989, Mareček 2001, Kubát 2002)
Slovenská jména: lomikam podplodný (Reuss 1853), lomikameň machovitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga bryoides

Saxifraga bryoides

Rozšíření: Pyreneje, Alpy, Karpaty a bulharská pohoří. U nás se snad ještě vyskytuje v několika kusech v Krkonoších, bezprostředně u polských hranic na nejsevernějším bodu svého areálu.
Ekologie: Skalní štěrbiny a sutě na nevápnitých substrátech, v subalpínském až alpínském stupni, v Alpách až do výšky 4000 m n. m. Kvete v červenci a srpnu.
Popis: Vytrvalá, 5–10 cm vysoká bylina, rozrůstající se do polštářovitých trsů. Lodyhy dlouze plazivé, bohatě větvené. Sterilní větve do 1 cm vysoké, velmi hustě střídavě olistěné, lysé. Květonosné větve vyrůstají z paždí listů zdánlivých růžic, jsou do 10 cm vysoké, jednokvěté. Korunní lístky úzce obvejčité, 5–6 mm dlouhé, 2,5–3,5 mm široké, žlutavě bílé, někdy červeně tečkované. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je z hlediska ohrožení zařazen k druhům méně dotčeným (LC). Chráněným druhem je v Itálii, Rakousku, Švýcarsku a Německu.
Saxifraga bryoidesSaxifraga bryoides
Saxifraga bryoides
Fotografováno dne 26. 7. 2007 (Západní Tatry, Tri kopy).