Syn.: Chrysaspis spadicea (L.) Greene
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium spadiceum
Rozšíření: Roste především v severní části Evropy, a to ve skandinávské a ruské části, v jižnějších částech Evropy roste pouze ve střední, jihozápadní a jihovýchodní části. U nás se vyskytuje roztroušeně v chladnějších a vyšších polohách, zasahuje až do vysokých hor, tedy ve všech pohořích. Na Slovensku roste roztroušeně mimo nížinné oblasti.
Ekologie: Roste především na přechodně vlhkých a vlhkých, někdy rašelinných loukách, přednost dává mírně narušeným místům těchto stanovišť.
Popis: Nevětvená nebo jen málo větvená přímá lodyha s listy ve spodní polovině dlouze řapíkatými, ve vrchní polovině s kratičkým řapíkem a vždy s podlouhlými eliptickými lístky. Květenství je válcovitá hlávka, nejdříve zlatožlutě zbarvené, později tmavě hnědé kaštanové barvy. Kvete od června do srpna.
Ohrožení a ochrana: Jetel kaštanový je zařazen k ohroženým druhům naší květeny (C2t).
Trifolium spadiceumTrifolium spadiceum
Trifolium spadiceumTrifolium spadiceum
Fotografováno dne 2. 7. 2006 (Slavkovský les).