Syn.: Amarenus flavus C. Presl, Chrysaspis dubia (Sibth.) E. H. Greene, Chrysaspis dubia (Sibth.) Desv., Chrysaspis dubia Greene, Trifolium filiforme var. dubium (Sibth.) Fiori et Paol., Trifolium filiforme subsp. dubium (Sibth.) Gams, Trifolium flavum C. Presl, Trifolium luteolum Schur, Trifolium minus Sm., Trifolium praticola Sennen, Trifolium procumbens sensu auct., Trifolium procumbens L.
Česká jména: jetel pochybný (Domin et Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: ďatelina pochybná (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium dubium
Rozšíření: V Evropě roste téměř na celém kontinentu kromě arktických oblastí a většiny evropské části Ruska, na jihu areál zasahuje až do Maroka, na východě na Kypr, do Izraele a Turecka. Druhotně se rozšířil v mnoha oblastech světa – na Azorských ostrovech, v Jižní Americe ve střední Argentině, na Falklandech a Ohňové zemi, ostrovech Juana Fernándeze, v celé jižní polovině Chile, v jihobrazilském státu Rio Grande Do Sul a střední a jižní Uruguayi, v Severní Americe téměř v celých Spojených státech včetně Aljašky a v kanadských provinciích Britská Kolumbie, Ontario, Quebec a Nové Skotsko, dále v Japonsku, na Tchaj-wanu, v jihozápadní i jihovýchodní Austrálii, na Tasmánii i Novém Zélandu, na Havajských ostrovech nebo na subantarktickém ostrově Amsterdam.
U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně v termofytiku a mezofytiku, v oreofytiku jen vzácně. V nejsušších oblastech termofytiku lokálně chybí.
Ekologie: Roste na loukách, pastvinách, okrajích cest, v kosených trávnících a podobných stanovištích, obvykle na čerstvě vlhkých, vápníkem chudých, neutrálních až slabě kyselých, humózních, hlinitých až písčitých půdách. Kvete od května do srpna.
Trifolium dubium
Popis: Jednoletá bylina s tenkým větveným kořenem. Lodyhy jsou poléhavé, vystoupavé až přímé, často chabé, na bázi větvené, obvykle 10–25 cm vysoké, roztroušeně chlupaté až téměř lysé. Listy jsou krátce řapíkaté, 3četné, slabě sivozelené, na lodyze rovnoměrně rozmístěné, řapíček prostředního lístku je nezřetelný, do 1 mm dlouhý. Květenství jsou četná, kulovitá, nejčastěji 7–10květá, květy jsou 2,5–4,0 mm dlouhé, koruna je světle až sytě žlutá, po odkvětu světle hnědá a květy svěšené. Plodem je lusk.
Záměny: U nás roste několik vzájemně si podobných druhů. Jetel kaštanový (Trifolium spadiceum) se vyznačuje po odkvětu výrazně tmavou korunou, jetel ladní (Trifolium campestre) a vzácný jetel otevřený (Trifolium patens) mají prostřední lístek listů zřetelně řapíčkatý a jetel zlatý (Trifolium areum) se liší přímou, tuhou lodyhou a bohatším květenstvím. Nejčastěji je však jetel pochybný zaměňován s tolicí dětelovou (Medicago lupulina), která se vyznačuje dosti podobným vzrůstem i podobně stavěnými strbouly květů. Tolice se však liší zřetelně řapíčkatým prostředním lístkem; nezaměnitelné jsou zralé plody, které u tolice dětelové vyčnívají z kalichu a jsou nápadně hlemýžďovitě stočené, zatímco u jetele pochybného jsou nafouklé, víceméně rovné a zůstávají v kalichu ukryty.
Trifolium dubium
Trifolium dubium
Trifolium dubium
Fotografováno dne 23. 6. 2012 (Praha).