Syn.: Amoria hybrida (L.) C. Presl – jetel švédský
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Triflium hybridum
Rozšíření: Jako pravděpodobně původní roste v celé Evropě, chybí v jihozápadním Středomoří. Druhotně je rozšířen do severní Afriky, Severní Ameriky, na Nový Zéland. V Česku a na Slovensku se vyskytuje hojně od nížin po nižší hory.
Ekologie: Roste v travinných společenstvech mírně vlhkých až zaplavovaných, na pastvinách a v pěstovaných zemědělských travních směskách. Objevuje se okrajích cest a na ruderálních stanovištích. Často pěstovaná pícnina.
Popis: Dvouletá až vytrvalá bylina. Lodyhy přímé nebo poléhavé, až 50 cm vysoké. Listy jsou dlouze řapíkaté, trojčetné, vejčité, s výraznou žilnatinou, na líci bez bílé kresby. Palisty vejčité, protažené v delší špičku. Květenstvím je kulovitá hlávka s četnými květy, květy bílé, později růžovějící, po odkvětu hnědnoucí a sklánějící se. Kvete od června do září.
Triflium hybridumTriflium hybridum
Triflium hybridumTriflium hybridum
Fotografováno 19. 8. 2007 (Sokolovsko) a 29. 8. 2007 (Karlovarsko).