Syn.: Chrysaspis aurea (Pollich) Greene
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Trifolium aureum
Rozšíření: Jako původní roste v západní a širší střední Evropě a zasahuje až k Sibiři. Druhotně se vyskytuje v celé Evropě (včetně severských zemí), Makaronésii, dále roste ve východní Asii a v Severní i Jižní Americe. U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně po celém území, a to v celém výškovém spektru. Na Slovensku taktéž.
Ekologie: Roste na nevápnitých půdách v sušších travnatých společenstvech, při lesních lemech. Vyhledává vždy osluněná stanoviště. Kvete od června do září.
Popis: Lodyhy jsou přímé, často větvené, dorůstající až 45 cm výšky. Listy s krátce nasazeným řapíkem, palisty jsou úzce vejčité, do 20 mm dlouhé a do 8 mm široké, žilkované. Květenstvím je hlávka s mnoha květy s výrazně zlatožlutou korunou, později světle hnědnoucí.
Trifolium aureumTrifolium aureum
Fotografováno dne 2. 7. 2006 (Slavkovský les).