Syn.: Caryophyllus armerius Moench, Dianthus hirsutus Lam.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Dianthus armeria
Rozšíření: Vyskytuje se v celé Evropě s výjimkou severních částí, zasahuje až na Kavkaz. Zavlečen v Severní i Jižní Americe (sever Patagonie). V ČR roste především v teplejších oblastech od nížin do podhůří, ale jeho výskyt není častý. V SR se roztroušeně vyskytuje na jihozápadě a jihovýchodě území.
Ekologie: Roste na výslunných hlinito-písčitých půdách, při lesních okrajích, podél komunikací a na náspech. Kvete od června do srpna.
Popis: Jednoletá až dvouletá bylina s přímou lodyhou, větvenou v horní polovině, mírně šedozeleně zbarvenou. Lodyha i kopinaté listy jsou drsněji chlupaté. Svazčité vrcholové květenství s podpůrnými úzkými listeny je složeno z 2-10 květů. Trubkovitý kalich je chlupatý. Korunní lístky mají růžovou až červenou barvu, obvejčitý tvar s nepravidelnými zuby po okraji.
Ohrožení a ochrana: Hvozdík svazčitý patří v ČR mezi méně ohrožené taxony vyžadující další pozornost (C4a).
Dianthus armeriaDianthus armeria

Fotografováno dne 28. 7. 2005 (Sokolovská pánev, u Sokolova).