Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza bohemica
Rozšíření: Endemit České republiky, vyskytuje se na jediné lokalitě v severních Čechách na Dokesku.
Ekologie: Roste na vápnitých slatinách v pahorkatině, v několika mikropopulacích na Jestřebských slatích. Kvete od června do července.
Dactylorhiza bohemica

Dactylorhiza bohemica

Popis: Vytrvalá hlíznatá bylina, vysoká 30–45 cm. Lodyha přímá, nevětvená, v horní části často purpurově naběhlá, listy přisedlé, směřující vzhůru, úzce kopinaté, kápovité, se zřetelnými, ale nekontrastními hnědočervenými skvrnami. Květenství je krátké, středně husté, listeny kopinaté, nafialovělé, spodní delší než květy. Semeník je přetočený o 180 stupňů. Květy střední, ametystově fialové, s tmavší čárkovitou kresbou na pysku. Prostřední zevní a postranní vnitřní okvětní lístky se sklánějí do nedokonalé přilby, pysk je ostruhatý, mělce trojlaločný, prostřední lalok menší než oba postranní.
Ohrožení a ochrana: Prstnatec český je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1r), vztahuje se na něj také ochrana mezinárodní dohody CITES.
Poznámka: Jedná se o hybridogenní druh nejasného taxonomického postavení. Je třeba vyčkat na zevrubné molekulární výzkumy. To však zdejší populaci nikterak neubírá na vzácnosti a zajímavosti.
Dactylorhiza bohemicaDactylorhiza bohemica
Dactylorhiza bohemica
Dactylorhiza bohemica
Fotografovali Radim Cibulka, dne 16. 6. 2007, a Vít Grulich, dne 27. 6. 2015 (Dokesko, Jestřebské slatě).