Syn.: Orchis incarnata var. serotina Hausskn., Orchis serotina (Hausskn.) A. Schwarz
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina
Rozšíření: Areál tohoto poddruhu se rozkládá v severní a střední Evropě od Skandinávie a Britských ostrovů po Rakousko a Polsko. V ČR roste s jistotou jen na několika lokalitách na Dokesku, jinde byly pozorovány netypické rostliny, např. na Děčínsku a u Olomouce.
Ekologie: Provází zrašelinělé okraje rybníků, často roste v mechových bultech, ale i v řidších rákosinách.
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina
Popis: Bylina, 20–35(–45) cm vysoká, s dutou, světle zelenou lodyhou; hlízy jsou zploštělé, hluboce 2–5dílné. Vyvinuté lodyžní listy jsou 2–3(–4), úzce kopinaté, 9–12 cm dlouhé a 1–1,5 cm široké, na líci obvykle na ploše nebo jen při okraji světle hnědě skvrnité, někdy jen velmi nevýrazně; pod květenstvím bývají obvykle 1–2(–3) drobné listy listenovitého charakteru. 5–20(–30) květů tvoří klas 4–8 cm dlouhý; listeny jsou úzce kopinaté; okvětí je obvykle purpurové až červenofialové, méně často růžové, asi 1 cm dlouhé, vnější okvětní lístky jsou vejčité, přímé, střední je skloněný, pysk je podlouhlý, celistvý nebo mělce laločnatý, s tmavočervenou kresbou. Plody jsou válcovité tobolky.
Záměny: Od běžnějšího nominátního poddruhu se liší obvykle tmavšími květy, menším počtem listů, které jsou povětšinou skvrnité, a pozdnější dobou květu.
Poznámka: Někteří badatelé tento taxon spojují s Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella; další výzkum je nezbytný.
Ohrožení a ochrana: V České republice je tento poddruh uveden v červeném seznamu jako kriticky ohrožený (C1r), v rámci druhu je chráněn i zákonem (§2). Na Slovensku je taxon uveden v červeném seznamu jako Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella, klasifikován je jako zranitelný (VU), je zde chráněn i zákonem (§). Podléhá též mezinárodní ochraně obchodní úmluvy CITES.
Dactylorhiza incarnata subsp. serotinaDactylorhiza incarnata subsp. serotina
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 6. 2015 (Doksy, Klůček a Obora, Mariánský rybník).