Čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité
Salix myrtilloides
Rozšíření: Především evropský druh. Vyskytuje se zejména v severovýchodní Evropě a zasahuje do Evropy střední. Dále pak v severní polovině Asie, zejména v lemu severní Sibiře. U nás roste pouze na 2 lokalitách ve Slavkovském lese (Prameny, Čistá), na jedné lokalitě v Železných horách (Trhová Kamenice) a v Českém lese (Nové Domky). Taxon rostl v Česku na daleko více místech, na všech však vyhynul. Zároveň jsou mnohé historické údaje taxonomicky mylné. Obdobný stav s úbytkem lokalit je v celé střední Evropě, kde je druh dnes téměř na pokraji vyhynutí. Na Slovensku je v současnosti známá již pouze jedna lokalita z oblasti Horní Oravy.
Ekologie: Roste na zrašelinělých a rašelinných půdách se stagnující vodou v otevřeném a dřevinami nezapojeném keřovém patru. Kvete v květnu.
Popis: Nízký keř dorůstající maximálně 80 cm výšky, bývá často hustě vystoupavě rostlý. Jednotlivé přímé větve málo větvené. Listy připomínají borůvkové nebo vlochyňové listy, jsou celokrajné protáhle oválné, asi 2 cm dlouhé, s vyniklou žilnatinou. Jehnědy válcovité.
Ohrožení a ochrana: Ohrožení ve střední Evropě spočívá v horší stabilitě malých populací a v možném křížení s vrbou ušatou (Salix aurita). U nás je taxon zařazen v Červeném seznamu mezi druhy kriticky ohrožené (C1b) a ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). Na Slovensku je zákonem chráněná a zároveň zařazena jako kriticky ohrožená (CR).
Salix myrtilloidesSalix myrtilloides
Salix myrtilloides
Fotografováno dne 16. 5. 2009 (Slavkovský les, NPP Upolínová louka).