Syn.: Geranium gracile Schrenk
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium columbinum
Rozšíření: Těžištěm jeho areálu je Evropa, kde na sever roste po Skotsko, jižní část Skandinávie a na jih po severní část Afriky. Dále roste v Libanonu, v Malé Asii a byl zavlečený i do Severní Ameriky. V České republice se vyskytuje hojně, ale s různou frekvencí výskytu. Méně častý je ve vyšších polohách, ale také na jižní Moravě a v jižních Čechách.
Ekologie: Osidluje nezapojené travnaté porosty, skalnaté svahy, lomy, křoviny, zahrady, pole a železniční náspy. Roste na suchých a živinami bohatých půdách, nikdy se však nevyskytuje na půdách silně kyselých. Tento mírně teplomilný a hodně světlomilný kakost je diagnostickým druhem svazu Androsacion vandelii. Kvete v květnu až červenci.
Popis: Jedná se o jednoletou až dvouletou bylinu s tenkým kůlovitým a větveným kořenem. Lodyhy jsou vystoupavé až přímé, 20–40 cm dlouhé a často s červenofialovým nádechem. Lodyžní listy jsou vstřícné, s členěním podobným jako u přízemních listů (ty jsou členěné v 5–7 čárkovitých, jednožilných a na vrcholu krátce špičatých úkrojků). Řapíky můžou být až 14 cm dlouhé. Palisty jsou kopinaté, někdy rozeklané a přitiskle chlupaté. Dvoukvěté úžlabní vidlany vyrůstají na stopkách, které jsou delší než listeny. Kališní lístky jsou vejčitě kopinaté, 3žilné a přitiskle chlupaté. Korunní lístky bývají obkopinaté až úzce obvejčité, 8–10 mm dlouhé, na vrcholu mělce vykrojené, fialově purpurové a u báze bělavé. Zobanitý plod je 2–5 cm dlouhý.
Geranium columbinumGeranium columbinum
Geranium columbinum
Geranium columbinum

Fotografováno ve dnech 14. 6. (Hvozdná, u rybníka Angaláška) a 17. 6. 2008 (Vsetín).