Syn.: Geranium elongatum Salisb., Geranium multifidum Sweet
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium incanum
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, roste v provinciích Western a Eastern Cape podél jižního pobřeží od Kapského poloostrova až po Port Alfred.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou zatravněné písčiny nebo stráně s mělkými kamenitými půdami podél mořského pobřeží. Vystupuje až do nadmořské výšky 600 m.
Geranium incanum
Popis: Vytrvalá bylina vysoká 0,2–1 m; lodyhy jsou chabé, poléhavé nebo opíravé, vyrůstají z kůlového kořene. Listy jsou vstřícné, dlanitodílné, s 3–7 úkrojky; úkrojky jsou až 2krát peřenosečné, na svrchní straně lysé nebo řídce chlupaté, na rubu hustě bíle plstnaté. Pravidelné květy vyrůstají většinou v dvoukvětých vidlanech v paždí listů, jsou pětičetné, 1,5–3 cm v průměru; kalich je zelený, volný; korunní lístky jsou taktéž volné, růžové nebo červenofialové, řidčeji bílé, s tmavšími žilkami; tyčinek je 10; gyneceum srůstá z 5 plodolistů, jeho součástí je svrchní semeník a dosti dlouhé rovné čnělky. Plody jsou rozpadavé, zobanité.
Využití: V jižní Africe bylo od tohoto druhu odvozeno více kultivarů, které tam patří k oblíbeným zahradním trvalkám.
Ohrožení a ochrana: Do Červeného seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) se tento druh dostal v kategorii taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Druhově početný rod Geranium je kupodivu v květenné říši Capensis zastoupen velmi chudě: z celkového počtu asi 300 druhů zde rostou jen 4, z toho 2 jsou endemické. Naproti tomu ve zbytku Jihoafrické republiky je dalších kakostů známo kolem 25. Čeleď Geraniaceae je v jižní Africe zastoupena především velmi početným rodem Pelargonium.
Geranium incanum
Geranium incanum
Geranium incanum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 16. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Wilderness: Garden Route National Park, niva říčky Serpentine).