Syn.: Geranium emirnense Bojer, Geranium frigidum Hochst. ex A. Rich., Geranium frigidum Hochst., Geranium latistipulatum Hochst.
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium arabicum
Rozšíření: Druh má rozsáhlý areál v tropické Africe, kde roste především v horách na východní straně kontinentu od Eritrey až po Jihoafrickou republiku a Lesotho, ale také v Kamerunu a Rovníkové Guineji. Dále roste na Komorách a na Madagaskaru. Mimo Afriku je znám z jihozápadu Saúdské Arábie a Jemenu, odkud byl prvně popsán. V areálu tvoří několik poddruhů.
Ekologie: Provází vlhčí, polostinná až stinná stanoviště v horských lesích, často na březích vodních toků. Lokality leží v rozpětí nadmořských výšek 1100–3950 m.
Geranium arabicum
Popis: Vytrvalá bylina; lodyhy jsou poléhavé až plazivé, až 90 cm dlouhé, větvené, podélně brázdité, alespoň nahoře s krátkými, přitisklými, nazpět obrácenými chlupy. Listy jsou obvykle vstřícné, někdy jsou přízemní uspořádány do přízemní růžice; řapík je (1–)4–26 cm dlouhý, pýřitý; čepel je 5klaná, úkrojky jsou v obrysu široce eliptické až kosníkovité, u báze 3–10 mm široké, zastřihované až peřenoklané, oboustranně chlupaté; palisty jsou vejčité až kopinaté, 0,5–1,2 cm dlouhé, špičaté a chlupaté. Květy jsou obvykle uspořádány do vidlanů, řidčeji jednotlivé; stopka květenství je 3–10 cm dlouhá, chlupatá; květní stopky jsou 1–4 cm dlouhé; kališní lístky jsou volné, široce kopinaté, 0,6–1 cm dlouhé, hrotité, na vnější straně brvité; korunní lístky jsou volné, obvejčité až kopisťovité, 0,6–1 cm dlouhé, na vrcholu tupé nebo uťaté, bělavé až nachové, s červenofialovými žilkami; tyčinek je 10, 3,5–6 mm dlouhých; gyneceum z 5 plodolistů tvoří svrchní semeník a červené blizny. Plod je 1,2–2 cm dlouhý, rozpadá se v merikarpia, která jsou na zobáncích chlupatá.
Geranium arabicum
Geranium arabicum
Fotografováno dne 28. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mountains, Sankaber).