Syn.: Geranium brevipes Hutch. et Dalziel, Geranium choorense Royle, Geranium eritreae R. Knuth, Geranium favosum var. sublaeve Oliv., Geranium kweichowense C. C. Huang, Geranium ocellatum Jacquem. ex Cambess., Geranium tapintzense C. C. Huang
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium mascatense
Rozšíření: Dosti rozsáhlý areál se rozkládá v tropech Starého světa. V Africe se vyskytuje především ve východní části od Súdánu po Zimbabwe, ale roste také v Kamerunu. V Asii roste na jihu a východě Arabského poloostrova, dále od Íránu až po jihovýchodní Čínu.
Ekologie: Stanovištěm jsou vlhčí, často zastíněná místa na kamenitých svazích, jalovcové porosty, horské trávníky, ale i jako plevel v polních kulturách. Lokality leží v nadmořské výšce (700–)1000–3000 m.
Geranium mascatense
Popis: Jednoletá, bohatě větvená bylina, lodyhy jsou chlupaté a žláznaté, až 70 cm dlouhé. Listy jsou střídavé, dlanitolaločnaté až dlanitodílné, v obrysu okrouhlé až ledvinité, 0,8–3 cm v průměru, s 5 tupými nebo špičatými dlanitoklanými až dlanitodílnými, na bázi 3–10 mm širokými úkrojky; horní lodyžní listy jsou drobnější, někdy 3četné; palisty jsou kopinaté až šídlovité, chlupaté. Vidlany nesou 5četné květy asi 1,2–1,5 cm v průměru, dolní květy na rostlině mohou být kleistogamické; květní stopky jsou až 5 cm dlouhé; listeny jsou čárkovitě kopinaté; kališní lístky jsou vejčité, 4–6 mm dlouhé, žláznatě brvité, na vrcholu zašpičatělé; korunní lístky jsou obvejčité, 6,5–8 mm dlouhé, růžové, na bázi s tmavou skvrnou; tyčinky mají lysé nitky; semeník je svrchní. Plod je rozpadavý, merikarpia jsou asi 3 mm dlouhá, hluboce rýhovaná a krátce pýřitá, se zobánkem 8–14 mm dlouhým.
Geranium mascatense
Geranium mascatense
Geranium mascatense
Geranium mascatense
Fotografovali Petr Procházka, dne 1. 3. 2014 (Omán, Al Batinah, Beled Sayd), a Vít Grulich, dne 3. 10. 2015 (Omán, Ad Dakhiliyah, Wádí Nakhur).