Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium endressii
Rozšíření: Endemit velmi malého území na severní (francouzské) straně západní části Pyrenejí. Výskyt ve Španělsku nebyl jednoznačně prokázán, i když je znám z místa ležícího jen několik set metrů od španělské hranice. Pěstuje se jako okrasná rostlina, ve Velké Británii a Belgii zplaněl; uvádí se, že v druhotném areálu dnes roste podstatně více rostlin než na primárních lokalitách.
Ekologie: Roste na vlhkých místech podél potoků v horském stupni.
Popis: Vytrvalá bylina vysoká až 50 cm; oddenek je horizontální, postrádá hlízovitý charakter; lodyhy jsou přímé, odstále chlupaté s přimíšenými kratšími žlázkami. Přízemní listy jsou růžicovitě uspořádány, jsou dlanitoklané až dlanitodílné, s čepelí 10–14 cm dlouhou a 8–12 cm širokou, přitiskle chlupatou, s 5 kosníkovitými úkrojky, které mají na okraji 10–30 drobnějších laloků; lodyžní listy podobné listům přízemním jsou vstřícné, s řapíkem až 30 cm dlouhým, na rubu nežláznatě chlupaté, na líci téměř lysé; palisty jsou kopinaté, 1–2 cm dlouhé, chlupaté. Květy jsou uspořádány do vidlanů; květní stopky jsou 6–12 cm dlouhé, s oděním tvořeným žláznatými i nežláznatými chlupy; kališní lístky jsou asi 1 cm dlouhé, žláznaté i nežláznaté, s úzkým lysým chrupavčitým okrajem, na vrcholu hrotité; korunní lístky jsou 22–24 mm dlouhé, sytě růžové, celistvé nebo velmi mělce vykrojené; tyčinek je 10; pestíky jsou 7–8 mm dlouhé, blizna je růžová. Plody jsou 3,2–3,8 cm dlouhé, rozpadavé, zobánek je asi 2,2 cm dlouhý, s nežláznatými chlupy.
Ohrožení a ochrana: Ve Francii byl zařazen na seznam chráněných druhů.
Geranium endressii
Geranium endressii
Geranium endressii
Geranium endressii
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 16. 9. 2013 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Francie, Jardin botanique alpin du Lautaret).