Syn.: Geranium laxum Hanks
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium dissectum
Rozšíření: Původně byl tento druh rozšířen v evropském a africkém Středozemí, na Kanárských ostrovech, Krymu, v Malé a Přední Asii a v Íránu. Jako archeofyt se rozšířil do západní a střední Evropy. Do severní Evropy, na Azorské ostrovy, do Severní i Jižní Ameriky a Japonska se dostal až v novější době. Roste po celém území České republiky, ovšem s různou frekvencí výskytu. Hojný až roztroušený je např. na severovýchodní a východní Moravě, v severovýchodních a středních Čechách a v Českém středohoří. Roztroušeně až vzácně se vyskytuje ve středním Pomoraví, na Šumpersku, v Podyjí a na Třeboňsku. Zcela nebo téměř chybí v Jihomoravské pahorkatině, na Drahanské vrchovině a ve většině oreofytika.
Ekologie: Kakost dlanitosečný je spíše teplomilná rostlina, které nejčastěji roste v mírném polostínu na polích, úhorech, železničních a silničních náspech a jako plevel v polních kulturách. Kvete od května do srpna.
Geranium dissectum

Geranium dissectum

Popis: Jednoleté, vzácně ozimé byliny s tenkým, kůlovitým kořenem. Lodyhy jsou přímé až vystoupavé, 30–50 cm dlouhé, s rovnovážnými až nazpět odstávajícími krycími i žláznatými chlupy. Růžice přízemních, dlouze řapíkatých listů mají dlanitodílnou čepel s úkrojky hluboce členěnými v úzké cípy. Tyto přízemní listy brzy odumírají. Lodyžní listy jsou vstřícné, dolní mívají až 10 cm dlouhý řapík, horní pak jen několik milimetrů. Čepel mají podobně členěnou jako přízemní listy, na rubu na žilkách a na okrajích jsou chlupaté. Palisty jsou kopinaté, 3–4 mm dlouhé, chlupaté, s červenofialovým nádechem. Dvoukvěté úžlabní vidlany rostou na 5–10 mm dlouhých stopkách ± kratší než listeny. Květy rozkvétají v nestejnou dobu. Kališní lístky jsou kopinaté, (3–)5 žilné, se šikmo odstávajícími chlupy, na obou stranách zelené (za plodu pak hnědé). Korunní lístky jsou obvejčité, na vrcholu vykrojené, 5žilné a nachově zbarvené. Zobanitý plod je 14–16 mm dlouhý, samotný zoban pak hustě žláznatý a v době zralosti tmavě hnědý.
Geranium dissectumGeranium dissectum
Geranium dissectum
Fotografováno ve dnech 17. 6. (Slušovice), 8. a 26. 7. a 7. 9. 2008 (Liptál).